Sự kiện - chuyên đề:

Tăng cơ hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

 Theo HNMO
09:14:14 22-04-GMT+0700

Thống kê của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho thấy, có 87,2% doanh nghiệp ở hầu hết các ngành nghề bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19, trong đó, chiếm tỷ lệ lớn là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, doanh nghiệp nhỏ và […]

Đối tác của chúng tôi