Sự kiện - chuyên đề:

Tăng cường biện pháp thu nộp NSNN

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2020 ở mức cao nhất, Tổng cục Thuế vừa ban hành Văn bản số 2995/TCT-DT đôn đốc các cục thuế tăng cường các biện pháp thu nộp NSNN.

Theo tổng hợp nhanh, đến ngày 26/7, tổng thu NSNN do cơ quan thuế quản lý mới đạt 50,9% dự toán, trong đó thu nội địa đạt 50,5% dự toán, nếu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức, lợi nhuận còn lại thì chỉ đạt 46,5% dự toán. Đây là mức thu thấp nhất so với cùng kỳ nhiều năm qua, đặc biệt số thu sụt giảm lớn từ quý II. Do đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị triển khai tốt các chính sách hỗ trợ DN, tổ chức, cá nhân. Cùng với đó, tại từng địa bàn quản lý, cơ quan thuế chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, văn phòng đại diện của VCCI để tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung của chính sách hỗ trợ mới, giúp DN vượt qua khó khăn, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cơ quan thuế các cấp bố trí bộ phận trực vận hành hệ thống công nghệ thông tin thông suốt 24/7 để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với NSNN, giảm thời gian thực hiện các thủ tục; tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế; rà soát các nguồn thu còn dư địa nhưng đang có vướng mắc để tham mưu, trình các cấp có thẩm quyền xử lý, tháo gỡ kịp thời để có cơ sở thu và đôn đốc thu kịp thời vào NSNN. Đồng thời, tăng cường kiểm soát các dự án hết thời gian ưu đãi thuế, dự án mới phát sinh, các khoản truy thu theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra… nhằm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN.

Nguồn: Tạp chí Thuế

10:33:47 18-08-GMT+0700

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2020 ở mức cao nhất, Tổng cục Thuế vừa ban hành Văn bản số 2995/TCT-DT đôn đốc các cục thuế tăng cường các biện pháp thu nộp NSNN. Theo tổng hợp nhanh, đến ngày 26/7, tổng thu NSNN do cơ quan thuế quản lý mới […]

Đối tác của chúng tôi