Sự kiện - chuyên đề:

Tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai để tạo động lực phát triển kinh tế

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, huyện Quốc Oai cần tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai để tạo động lực cho phát triển kinh tế. Đẩy nhanh thực hiện các dự án cụm công nghiệp theo phê duyệt của TP…

Sáng 14/10, Đoàn giám sát số 1 của Thành uỷ do Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quốc Oai về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU và Chỉ thị số 09-CT/TU của Thành ủy Hà Nội. Tham gia đoàn có Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản.

Thực hiện 16 cuộc kiểm tra, 10 cuộc giám sát
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, thực hiện Nghị quyết số 08 -NQ/TU về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo” và Chỉ thị số 09-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn TP Hà Nội”, thời gian qua, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và GPMB trên địa bàn huyện Quốc Oai đã đạt nhiều kết quả khả quan.
Cụ thể, công tác thu hồi đất, GPMB các dự án cơ bản được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Số dự án phải thực hiện thu hồi đất, tiến độ thực hiện dự án là 75 dự án với diện tích 740,3ha. Trong đó, số dự án đã hoàn thành công tác GPMB là 48 dự án với diện tích 86,9ha; số dự án đang thực hiện công tác GPMB là 27 dự án với diện tích 653,3ha.
Ngoài ra, huyện giải quyết dứt điểm việc giao đất dịch vụ cho các hộ dân. Đơn thư KNTC liên quan đến công tác GPMB đều được thụ lý, giải quyết theo đúng thẩm quyền, đúng thời gian quy định, đảm bảo sự đồng thuận của người dân khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án. Từ năm 2016 đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp huyện Quốc Oai đã thực hiện 16 cuộc kiểm tra và 10 cuộc giám sát đối với 126 đơn vị và 41 cá nhân.

Ngoài ra, số giấy chứng nhận cấp mới tăng nhanh, đưa tỷ lệ cấp GCNQSDĐ ở từ 70% năm 2016 đến nay lên 87,5% so với tổng số thửa đất (52.106/59.580 thửa đất) và 95,6% số thửa có khả năng đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ (52.106/54.468 thửa đất); cấp GCN đất nông nghiệp cơ bản đã hoàn thành. Huyện đã được đo đạc theo Dự án Vlap về hoàn thiện và hiện đại hóa hồ sơ địa chính của TP. Đến nay, đã có hệ thống bản đồ địa chính của 16 xã, thị trấn trong cơ sở dữ liệu quản lý chung của TP. Đối với đất nông nghiệp, hiện mới có 1/16 xã được nghiệm thu sau khi đo đạc phục vụ công tác dồn điền đổi thửa…
Kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc
Phát biểu tại cuộc kiểm tra, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đánh giá, những năm gần đây, huyện đã thay đổi tư duy, cách làm để thực tích cực thực hiện công tác quản lý đất đai, bồi thường GPMB. Từ đó, các vi phạm trong quản lý đất đai có chuyển biến tích cực, vi phạm trên đất nông nghiệp giảm. Thời gian tới, huyện cần đánh giá lại những tồn tại, hạn chế để từ đó đề ra giải pháp khắc phục. Trong đó, đối với công tác quản lý đất đai và cấp GCNQSDĐ phải làm kỹ. Rà soát lại quá trình thẩm định và cấp theo đúng quy định. Đối với các chỉ tiêu đưa ra, sau kiểm tra, giám sát phải có kế hoạch đánh giá để tập trung chỉ đạo thực hiện.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, Quốc Oai là huyện đang trong xu thế phát triển và bức tranh phát triển đất đai rất toàn diện, đa dạng. Thời gian qua, huyện đã cụ thể hoá, ban hành các văn bản, kế hoạch và chỉ thị để thực hiện quản lý đất đai trên địa bàn.
Nổi bật, công tác GPMB, hỗ trợ tái định cư, huyện chú trọng việc từng dự án đều có kế hoạch thực hiện cụ thể và tổ chức họp dân để công khai giá đền bù, quy trình làm. Quá trình thực hiện GPMB đã quan tâm công tác tuyên truyền, vận động người dân tạo sự đồng thuận. Trong triển khai đảm bảo công khai, minh bạch.
Còn đối với vấn đề cấp GCNQSDĐ, huyện đã tích cực ban hành các văn bản và triển khai các cuộc giám sát trong quá trình thực hiện. Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận lần đầu được hơn 10.000 giấy (đạt 67,1%); giấy chứng nhận đất nông nghiệp đã trả 41.000/42.000 giấy… Điều này đã góp phần tạo ổn định tình hình tại địa phương.
Nêu một số tồn tại, hạn chế, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ đề nghị huyện tiếp tục rà soát lại các yêu cầu trong nghị quyết và chỉ thị theo hướng cái gì có lợi cho người dân, DN thì phải làm; mạnh dạn xử lý cán bộ nếu vi phạm. Thường xuyên hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất; rà soát lại các dự án GPMB đang dở, đất dịch vụ mà vướng pháp lý để giải quyết kịp thời khó khăn, tạo sự ổn định. Ngoài ra, huyện cần tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai để tạo động lực cho phát triển kinh tế. Đẩy nhanh thực hiện các dự án cụm công nghiệp theo phê duyệt của TP…
Theo KTĐT
16:03:44 14-10-GMT+0700

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, huyện Quốc Oai cần tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai để tạo động lực cho phát triển kinh tế. Đẩy nhanh thực hiện các dự án cụm công nghiệp theo phê duyệt của TP… Sáng 14/10, Đoàn giám […]

Đối tác của chúng tôi