Sự kiện - chuyên đề:

Tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng, mức đóng BHYT của người lao động năm 2023 sẽ thay đổi ra sao?

Chiều 11/11/2022, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, trong đó chốt thời điểm tăng lương cơ sở từ 1/7/2023 với mức tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên thành 1,8 triệu đồng/tháng. Việc này không chỉ thay đổi mức thu nhập của người lao động mà còn thay đổi mức đóng BHYT của các nhóm đối tượng.

Mức đóng BHYT của người lao động thay đổi ra sao từ 1/7/2023?

Căn cứ khoản 1 Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH, mỗi tháng, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động sẽ phải đóng bảo hiểm y tế theo mức sau:

Mức đóng BHYT của người lao động

Mức đóng BHYT của người lao động = 1,5% x Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

Trong đó, mức lương cơ sở không ảnh hưởng trực tiếp đến mức lương mà doanh nghiệp trả cho người lao động nhưng lại tác động đến mức đóng BHYT tối đa của nhóm đối tượng này. Bởi theo khoản 3 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối đa chỉ bằng 20 tháng lương cơ sở.

Do đó, khi lương cơ sở tăng, mức đóng BHYT tối đa của người lao động sẽ tăng từ 447.000 đồng/tháng lên thành 540.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2023.

Mức đóng BHYT của cán bộ, công chức, viên chức

Cũng theo khoản 1 Điều 18 và điểm 1.2 khoản 1 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH, mỗi tháng, cán bộ, công chức viên chức sẽ phải đóng quỹ BHYT theo tỷ lệ sau:

Mức đóng BHYT của cán bộ, công chức, viên chức = 1,5% x Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

Trong đó:

– Tiền lương đóng BHXH bắt buộc là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm (tính theo lương cơ sở và hệ số tương ứng) và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

– Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối đa = 20 tháng lương cơ sở.

Do đó, khi lương cơ sở tăng từ 1/7/2023, mức đóng BHYT của cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ tăng theo. Mức tăng cụ thể sẽ phụ thuộc vào hệ số lương mà người đó đang được nhận và mức đóng BHYT tối đa của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng từ 447.000 đồng/tháng lên mức 540.000 đồng/tháng.

Mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên

Theo khoản 11 Điều 18 và điểm 4.2 khoản 4 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, đối tượng học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân phải đóng với BHYT theo mức sau:

Mức đóng BHYT tối đa/tháng = 70% x 4,5% x Mức lương cơ sở

Như vậy, từ 1/7/2023, khi lương cơ sở tăng, mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên sẽ tăng từ 46.935 đồng/tháng lên thành 56.700 đồng/tháng.

Mức đóng BHYT của người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Khoản 2 Điều 18 và điểm 1.3 khoản 1 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định năm 2019 quy định, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã mỗi tháng phải đóng BHYT với mức sau:

Mức đóng BHYT của người người hoạt động không chuyên trách cấp xã = 1,5% x Mức lương cơ sở

Từ 1/7/2023, khi lương cơ sở tăng, mức đóng BHYT của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã sẽtăng từ 22.350 đồng/tháng lên mức 27.000 đồng/tháng.

Mức đóng BHYT của hộ nghèo, cận nghèo

Theo khoản 10 Điều 18 và điểm 4.1, 4.1a khoản 4 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2019, những người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều tham gia BHYT phải đóng với mức sau:

Mức đóng BHYT tối đa/tháng = 30% x 4,5% x Mức lương cơ sở

Do đó, khi lương cơ sở tăng từ 1/7/2023, mức đóng BHYT của người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều sẽ tăng từ 20.115 đồng/tháng lên thành 24.300 đồng/tháng.

Mức đóng BHYT của hộ nông – lâm – ngư nghiệp có mức sống trung bình

Theo khoản 12 Điều 18 và điểm 4.3 khoản 4 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình phải đóng với BHYT theo mức sau:

Mức đóng BHYT tối đa/tháng = 70% x 4,5% x Mức lương cơ sở

Từ 1/7/2023, khi lương cơ sở tăng, mức đóng BHYT của người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình sẽ tăng từ 46.935 đồng/tháng lên thành 56.700 đồng/tháng.

Mức đóng BHYT hộ ra đình

Khoản 13 Điều 18 và khoản 5 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 quy định, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình phải đóng với BHYT theo mức sau:

Khi lương cơ sở tăng, mức đóng BHYT hộ gia đình cũng sẽ tăng ngay từ ngày 1/7/2023 với mức tăng cụ thể như sau:

Theo TQ
11:29:08 15-11-GMT+0700

Chiều 11/11/2022, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, trong đó chốt thời điểm tăng lương cơ sở từ 1/7/2023 với mức tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên thành 1,8 triệu đồng/tháng. Việc này không chỉ thay đổi mức thu nhập của người lao […]

Đối tác của chúng tôi