Sự kiện - chuyên đề:

“Tầng mất tích” và cái lý tiền đâu

Lao động tự do là những ai? Có bao nhiêu người? Câu trả lời từ PGS.TS Giang Thanh Long, Đại học Kinh tế Quốc dân là “không có dữ liệu, không thể xác định “họ là ai”.

Cũng là “lao động tự do” nhưng trong việc tiếp cận các gói hỗ trợ thì kẻ có người không. Ảnh: Minh Hương

15:52:40 07-01-GMT+0700

Lao động tự do là những ai? Có bao nhiêu người? Câu trả lời từ PGS.TS Giang Thanh Long, Đại học Kinh tế Quốc dân là “không có dữ liệu, không thể xác định “họ là ai”. Trong bức ảnh này có hai thân phận. Ông N, 58 tuổi, quê Hà Nam, làm nghề xe ôm […]

Đối tác của chúng tôi