Sự kiện - chuyên đề:

Tăng vốn lên 3.100 tỷ, PVI trở thành doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có vốn điều lệ lớn nhất

Bảo hiểm PVI hiện là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có vốn điều lệ lớn nhất tại thị trường Việt Nam.

Tăng vốn lên 3.100 tỷ đồng, PVI trở thành doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có vốn điều lệ lớn nhất. (Ảnh minh hoạ)

Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) cho biết công ty vừa được Bộ Tài chính chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 2.600 tỷ đồng lên 3.100 tỷ đồng tại công văn số 63GPĐC18/KDBH ngày 22/6/2020.

Như vậy, sau lần tăng vốn này, Bảo hiểm PVI là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có vốn điều lệ lớn nhất tại thị trường Việt Nam.

Theo PVI, việc tăng vốn điều lệ này nằm trong chiến lược phát triển của Bảo hiểm PVI nhằm nâng cao năng lực tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Số vốn điều lệ này cũng là cơ sở để nâng mức xếp hạng năng lực tài chính quốc tế (rating) và giúp Bảo hiểm PVI từng bước tham gia sâu hơn vào thị trường bảo hiểm quốc tế.

Năm 2019, tổng doanh thu của PVI đạt 11.089 tỷ đồng, bằng 101,5% kế hoạch đề ra, trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm là 8.788 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 702 tỷ đồng, bằng 116,6% kế hoạch đề ra; chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 22%.

Về kế hoạch kinh doanh của toàn hệ thống năm 2020, đại diện PVI cho biết, PVI đặt mục tiêu doanh thu 10.126 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 840 tỷ đồng, chia cổ tức bằng tỷ lệ năm 2019. Đồng thời, công ty tái cơ cấu tổ chức và hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh hệ thống bán lẻ, đẩy mạnh hoạt động đầu tư theo mục tiêu an toàn…

Về cơ cấu cổ đông, hiện HDI Global SE – một thành viên của Tập đoàn Talanx – top 5 tập đoàn bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất châu Âu, đang là cổ đông lớn nhất sở hữu 43% vốn tại PVI; PVN là cổ đông lớn thứ hai với tỷ lệ sở hữu 35%; quỹ Funderburk Lighthouse Limited sở hữu 12%; còn lại là các cổ đông khác.

Theo vietnamfinance

15:51:45 23-06-GMT+0700

Bảo hiểm PVI hiện là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có vốn điều lệ lớn nhất tại thị trường Việt Nam. Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) cho biết công ty vừa được Bộ Tài chính chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 2.600 tỷ đồng lên 3.100 tỷ đồng […]

Đối tác của chúng tôi