Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các ý kiến đều ghi nhận, đánh giá cao Ban Thường vụ Thành ủy, Tiểu ban văn kiện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu, triển khai việc xây dựng dự thảo; chủ động việc xây dựng Đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, bảo đảm nghiêm túc, có chất lượng. Đối với chủ đề Đại hội, các đại biểu đề nghị cần sắp xếp bảo đảm ngắn gọn, cô đọng, súc tích, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện; bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương và đặc thù, mục tiêu vươn tới của Thủ đô đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho rằng, cần đánh giá thêm một số nội dung lãnh đạo, chỉ đạo mới của Thành ủy khóa XVI, như: Bổ sung đánh giá về phát triển nông nghiệp; đánh giá những hạn chế trong thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ 2015-2020; bổ sung các số liệu về công tác đảng…

Tập trung chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá, sau thời gian làm việc tích cực, trách nhiệm, với tinh thần nghiêm túc, hội nghị đã hoàn thành chương trình đề ra. Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng. Việc tổ chức thảo luận theo tổ đã giúp các nội dung chuẩn bị tổ chức đại hội có nhiều ý kiến đóng góp hơn, phát huy tích cực trí tuệ tập thể.

Chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị, các cấp, ngành cần tập trung thực hiện tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình trong nước và thế giới, nhất là những vấn đề có thể tác động tới tình hình Thủ đô để chủ động, ứng phó kịp thời. Đồng chí Hoàng Trung Hải cũng chỉ đạo, căn cứ vào Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Thành ủy ban hành sau hội nghị này, các cấp ủy Đảng cần cụ thể hóa thành kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Đặc biệt, các quận, huyện, thị ủy chú trọng làm kỹ hơn công tác cán bộ ở xã, phường, thị trấn, nhất là làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tốt các “điểm nóng”, bảo đảm tổ chức đại hội thành công.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tin tưởng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo qdnd