Sự kiện - chuyên đề:

Thạch Thành – Thanh Hóa: Xã Thành Long có 4/6 thôn đạt chuẩn nông thôn mới

VHDN- Là một xã miền núi có đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ trên 90 %, đồng bào công giáo chiếm trên 60%, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn nên việc huy động sức dân đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi còn nhiều khó khăn.

Thành Long là một xã miền núi của huyện Thạch Thành, cách trung tâm huyện 8km về phí Đông Nam. Toàn xã có 1359 hộ với 6548 nhân khẩu, tổng số lao động trong độ tuổi là 4320 người. Nhân dân trong xã có nguồn thu nhập chính từ sản xuất nông lâm nghiệp, thuỷ sản và buôn bán, tổng giá trị sản xuất năm 2017 đạt 341.843 triệu đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ, đạt 103,3% so với kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30,5 triệu đồng/ người/năm. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh – Văn phòng điều phối tỉnh; Huyện ủy – UBND và Ban chỉ đạo XD NTM  huyện Thạch Thành, cùng sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và nhân dân trong xã nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo ổn định.

Công trình Trường tiểu học đang được đầu tư xây dựng.

Năm 2010, xã Thành Long bắt đầu triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM với mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn NTM đến năm 2015. Trong quá trình thực hiện, xã đã được sự quan tâm giúp đỡ của tỉnh và sự chỉ đạo sát sao của huyện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ, tự giác tham gia của người dân, tuy nhiên do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nên việc triển khai còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó xuất phát điểm về xây dựng NTM Thành Long thấp so với mặt bằng chung của toàn huyện do đó công tác xây dựng NTM chưa đạt được so với kế hoạch đề ra, đến tại thời điểm này xã mới chỉ đạt được 17/19 tiêu chí, gồm các tiêu chí: quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cơ, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, hệ thống chính trị, an ninh trật tự xã hội.

Trường THCS chưa có nhà hiệu bộ, cơ sở vật chất chưa được đảm bảo.

Các kết quả đã đạt được còn tồn các tiêu chí khó khăn đó là tiêu chí số 5 (trường học) và tiêu chí số 17 (môi trường và an toàn thực phẩm). Xã Thành Long có 3 trường học: Trường tiểu học đang được đầu tư xây dựng nhà 3 tầng tổng vốn đầu tư là 5,6 tỷ, trong đó ngân sách huyện hỗ trợ là 2,5 tỷ còn lại là ngân sách địa phương và nhân dân đóng góp. Trường THCS chưa có nhà hiệu bộ, cơ sở vật chất chưa được đảm bảo cần phải đầu tư thêm nhà hiệu bộ và các phòng làm việc chức năng. Trường mầm non đã xây dựng nhưng còn thiếu diện tích. Là một xã miền núi có đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ trên 90 %, đồng bào công giáo chiếm trên 60%, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, việc huy động sức dân đóng góp để xây dựng các công trình phúc lợi và đáp ứng sự nghiệp giáo dục là quá lớn và quá khó khăn đối với xã Thành Long. Trước tình hình trên UBND xã đề nghị nhà nước quan tâm tạo điều kiện có chính sách hỗ trợ cho xã hoàn thành các công trình trường học làm cơ sở để xã phấn đấu đạt chuẩn theo quy định.

Minh Thuận

08:59:05 13-11-2018

VHDN- Là một xã miền núi có đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ trên 90 %, đồng bào công giáo chiếm trên 60%, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn nên việc huy động sức dân đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi còn nhiều khó khăn. Thành […]

Đối tác của chúng tôi