Sự kiện - chuyên đề:

Thanh Chương(Nghệ An): Tín hiệu vui từ chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

VHDN:Phát huy lợi thế là huyện có nhiều sản phẩm đặc sản truyền thống, có tiềm năng thế mạnh,cũng như khả năng cạnh tranh trên thị trường, như: nhút, chè xanh, gà Thanh Chương,…, đồng thời, xác định OCOP là chương trình phát triển kinh tế trọng tâm, gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, 2 năm qua, huyện Thanh Chương đã vào cuộc mạnh mẽ, người dân đồng lòng ủng hộ, các doanh nghiệp, hợp tác xã tích cực tham gia. Nhờ đó, kết quả thực hiện Chương trình OCOP trong 2 năm (2019-2020) đã thu được những thành quả quan trọng.

Nhút – một trong những sản phẩm OCOP của huyện Thanh Chương.

Năm 2019, huyện Thanh Chương có 7 sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm cấp tỉnh. Theo kết quả đánh giá phân hạng của Hội đồng cấp tỉnh thì huyện Thanh Chương 7/7 sản phẩm đều đạt từ 3 sao trở lên. Trong đó có 2 sản phẩm đạt 4 sao (đó là các sản phẩm chè xanh Thanh Chương và hương trầm Liên Đức). Năm 2020, có 5 sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm cấp tỉnh, đã được Hội đồng cấp tỉnh đánh giá 4/5 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên. Trong đó có 1 sản phẩm đạt 4 sao, đó là sản phẩm nhút bà Quế. Như vậy, tính đến nay trên địa bàn toàn huyện có 11 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận đạt OCOP, trong đó, có 3 sản phẩm đạt 4 sao và 8 sản phẩm đạt 3 sao.

Chương trình OCOP đã trở thành phong trào sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh nói chung, huyện Thanh Chương nói riêng và đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân, thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về NTM. Giai đoạn 2021-2025, Thanh Chương phấn đấu có ít nhất 25 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh, trong đó 20 sản phẩm đạt chứng nhận 3 sao, 5 sản phẩm đạt chứng nhận 4 sao. Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) được kỳ vọng sẽ tạo sức bật cho nông sản và đặc sản xứ Nghệ.

Lâm Oanh

 

14:40:11 11-06-GMT+0700

VHDN:Phát huy lợi thế là huyện có nhiều sản phẩm đặc sản truyền thống, có tiềm năng thế mạnh,cũng như khả năng cạnh tranh trên thị trường, như: nhút, chè xanh, gà Thanh Chương,…, đồng thời, xác định OCOP là chương trình phát triển kinh tế trọng tâm, gắn với xây dựng nông thôn mới […]

Đối tác của chúng tôi