Sự kiện - chuyên đề:

Thanh Hóa: Chi gần 2,8 tỷ đồng tiền chế độ cho giáo viên Mầm non hợp đồng

Tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt giao bổ sung gần 2,8 tỷ đồng kinh phí thực hiện chi trả chế độ cho lao động hợp đồng giáo viên dạy Mầm non thuộc thành phố Thanh Hóa năm 2018.

Trong đợt này có 121 giáo viên Mầm non của thành phố Thanh Hóa theo diện hợp đồng được chi trẻ chế độ, chính sách.

Theo đó, trong đợt này có 121 giáo viên được phê duyệt hợp đồng cho các trường Mầm non thuộc thành phố Thanh Hóa.

Số giáo viên Mầm non nêu trên được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt chấp thuận xét tuyển hợp đồng lao động tại Công văn số 11184/UBND-KTTC ngày 14/9/2018.

Tổng kinh phí để chi trả theo chế độ cho 121 giáo viên Mầm non là gần 2,8 tỷ đồng. Số tiền này được trích từ nguồn kinh phí điều chuyển, tuyển dụng mới giáo viên; sắp xếp trường lớp học và khuyến khích xã hội hóa giáo dục Mầm non, thuộc sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề trong dự toán ngân sách tỉnh Thanh Hóa năm 2018.

Ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính chủ trì, phối họp với Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa thực hiện các thủ tục thông báo, bổ sung có mục tiêu dự toán cho UBND thành phố Thanh Hóa để thực hiện chế độ chính sách.

Ông Quyền cũng giao các sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách của UBND thành phố Thanh Hóa.

Đồng thời, thủ trưởng các ngành, UBND thành phố Thanh Hóa chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, đối tượng và thanh quyết toán theo đúng các quy định hiện hành; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về các quyết định của mình có liên quan.

Theo dantri

Chia sẻ
14:55:47 03-10-2018

Tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt giao bổ sung gần 2,8 tỷ đồng kinh phí thực hiện chi trả chế độ cho lao động hợp đồng giáo viên dạy Mầm non thuộc thành phố Thanh Hóa năm 2018. Theo đó, trong đợt này có 121 giáo viên được phê duyệt hợp đồng cho các trường […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi