Sự kiện - chuyên đề:

Thanh Hóa : Chủ động phòng chống đại dịch Covid-19, tiếp tục tăng cường phát triển kinh tế-xã hội

VHDN: Chịu ảnh hưởng của đại dịch covid-19 cùng với những diễn biến phức tạp của thời tiết, địa chính trị thế giới…, do đó sự phát triển về kinh tế-xã hội của tỉnh Thanh Hóa trong quý I năm 2020, mặc dù vẫn ổn định, đạt yêu cầu và kế hoạch đề ra nhưng một số lĩnh vực về sản xuất kinh doanh, dịch vụ, xuất nhập khẩu chưa đạt theo dự kiến.

Đoàn viên thanh niên huyện Thạch Thành tham gia phòng chống dịch Covid-19.

Về kinh tế, tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) quý I ước đạt 7,52%. Trong đó nông lâm thủy sản tăng 3,29%, công nghiệp xây dựng tăng 11,60%, dịch vụ giảm 2,9%, thuế sản phẩm tăng 17,05%: cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ trọng ngành nông lâm thủy sản giảm 0,70%, chiếm 11,03%; công nghiệp xây dựng tăng 2,39%, chiếm 51,24%; dịch vụ giảm 2,72%, chiếm 24,57%; thuế sản phẩm tăng 1,03%, chiếm 13,16%.

Hoạt động đối ngoại, đầu tư và phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm và có bước phát triển. Đến ngày 20 tháng 3 toàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 34 dự án trực tiếp (có 4 dự án FDI) với tổng số vốn đầu tư đăng ký 5553 tỷ đồng và 150,3 triệu USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ. Đồng thời UBND tỉnh cũng đã cho rà soát và chấm dứt hoạt động của 3 dự án, góp phần nâng cao kỷ cương trong hoạt động đầu tư và hiệu quả sử dụng đất.

Khu kinh tế Nghi Sơn mở rộng

Vốn đầu tư phát triển huy động trong 3 tháng đầu năm ước đạt 26.876 tỷ đồng, bằng 17,1% kế hoạch, tăng 7,2% so với cùng kỳ. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 do tỉnh quản lý đã được UBND tỉnh sớm có chi tiết phân bổ, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư thuận lợi trong giải ngân và đẩy nhanh tiến độ thực hiện; giá trị khối lượng thực hiện ước đạt 678 tỷ đồng, bằng 24% kế hoạch, tăng 43,1% so với cùng kỳ: giải ngân đạt 1120 tỷ đồng, bằng 42,8% kế hoạch vốn chi tiết được giao, tăng 62,3%, là tỉnh đứng thứ 2 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid gây nên hậu quả lớn nhưng Thanh Hóa vẫn tập trung chỉ đạo khối doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp duy trì hoạt động và phát triển. Đến ngày 20 tháng 3, Thanh Hóa có thêm 456 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 23,2% so với cùng kỳ, đứng thứ 8 cả nước về số doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn điều lệ đầu tư 2.855 tỷ đồng; số doanh nghiệp giải thể giảm 58% so với cùng kỳ.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội của Thanh hóa đều đảm bảo hoạt động tốt, trật tự xã hội, an ninh quốc phòng giữ vững và ổn định. Đặc biệt là lĩnh vực y tế, Thanh Hóa đã tập trung đẩy mạnh công tác phòng chống các bệnh dịch phát sinh trong mùa Đông Xuân và đại dich Covid-19. Mặc dù tình hình đại dịch diễn biến phức tạp, nhưng với tinh thần quyết tâm và sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự cố gắng nỗ lực, tích cực của các cấp, các ngành, các đoàn thể, cùng sự đồng lòng, sẻ chia của đồng bào các dân tộc trong tỉnh và các doanh nghiệp…, Thanh Hóa hiện đang kiểm soát được tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn của tỉnh. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời, đời sống nhân dân được cải thiện.

Ông Nguyễn Đức Quyền – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, mặc dù Thanh Hóa có nhiều cố gắng nỗ lực đạt được kết quả đáng khích lệ trong quý I, nhưng đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu, kế hoach đề ra. Đáng chú ý đó là chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp còn chậm; tăng trưởng các ngành dịch vụ, giao thông vận tải giảm, sản phẩm xuất khẩu một số mặt hàng tồn kho do dịch bùng phát trên toàn cầu; số lượng doanh nghiệp mới thành lập tuy tăng cao song số vốn điều lệ đăng ký lại giảm so với cùng kỳ, số doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh có thời hạn tăng so với cùng kỳ, nộp ngân sách của các doanh nghiệp giảm; một số địa phương vẫn còn chưa quyết liệt trong việc ngăn chặn, kiên quyết xử lý các hoạt động khai thác vận chuyển, tập kết khoáng sản trái phép…

Để khắc phục những khó khăn, hạn chế khi tình hình thời tiết xấu, diễn biến đại dịch Covid-19 còn vô cùng phức tạp và khôn lường trên toàn cầu và trong nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện “Nhiệm vụ kép” đó là vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh, xác định rõ quyết tâm chính trị, nỗ lực phấn đấu ở mức cao nhất, không đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh mục tiêu nhiệm vụ năm 2020. Trong đó đặc biệt chỉ đạo các cấp, các ngành và toàn dân thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, nhất là đại dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; bám sát tình hình, xây dựng các phương án, kịch bản chuẩn bị khả năng xấu nhất để có phương án tốt nhất trong việc phòng chống và kiểm soát đại dịch Covid-19, quyết tâm thực hiện đạt và vượt mục tiêu năm 2020 đã đề ra.

Anh Minh

16:54:13 10-04-UTC

VHDN: Chịu ảnh hưởng của đại dịch covid-19 cùng với những diễn biến phức tạp của thời tiết, địa chính trị thế giới…, do đó sự phát triển về kinh tế-xã hội của tỉnh Thanh Hóa trong quý I năm 2020, mặc dù vẫn ổn định, đạt yêu cầu và kế hoạch đề ra nhưng […]

Đối tác của chúng tôi