Sự kiện - chuyên đề:

Thanh hóa: Giải thể đồng loạt 5 trường THPT

VHDN: Ngày 22/8, ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt ký quyết định về việc giải thể 5 trường THPT trên địa bàn tỉnh, gồm: THPT Triệu Sơn 6 (huyện Triệu Sơn), THPT Tĩnh Gia 5 (huyện Tĩnh Gia), THPT Lê Văn Linh (huyện Thọ Xuân), THPT Đinh Chương Dương (huyện Hậu Lộc) và THPT Trần Khát Chân (huyện Vĩnh Lộc).

Trường THPT Tĩnh Gia 5 bị giải thể để sáp nhập vào trường khác.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có rất nhiều trường THPT và sự phân chia không đồng đều giữa các khu vực, có nhiều trường quy mô nhỏ ít học sinh, sự phân bố địa lý còn gần nhau, cơ sở vật chất thiếu thốn, cán bộ giáo viên thừa nhiều, chất lượng đào tạo không đồng đều.
Từ thực trạng trên, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan thực hiện việc điều chuyển, bố trí học sinh; điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính từ các trường đã giải thể cho các trường THPT trên địa bàn tỉnh theo các quy định hiện hành.
Ngoài ra, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT, Sở KH&ĐT thực hiện; hướng dẫn UBND các huyện và các đơn vị có liên quan thực hiện việc điều chuyển, bàn giao tài chính, tài sản, trụ sở của các trường THPT theo quy định hiện hành của pháp luật.
Được biết, việc giải thể các trường THPT trên địa bàn tỉnh nằm trong đề án “Sắp xếp các trường THPT công lập hiện có trên địa bàn tỉnh đến năm 2025”.

Thu Hà

06:24:36 24-08-GMT+0700

VHDN: Ngày 22/8, ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt ký quyết định về việc giải thể 5 trường THPT trên địa bàn tỉnh, gồm: THPT Triệu Sơn 6 (huyện Triệu Sơn), THPT Tĩnh Gia 5 (huyện Tĩnh Gia), THPT Lê Văn Linh (huyện Thọ Xuân), THPT Đinh […]

Đối tác của chúng tôi