Sự kiện - chuyên đề:

Thanh Hóa : Huyện Thạch Thành tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến 2025, trong 5 năm triển khai, Thạch Thành đã thu được những kết quả đáng ghi nhận, tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm, thủy sản đến năm 2020 ước đạt 9,8%, giá trị sản xuất trên 1 ha trồng trọt, chăn nuôi tăng từ 89 triệu đồng/ha lên 99,2 triệu đồng ha.

Một trong những vườn cam tại vùng trồng cây ăn quả có múi chất lượng cao.

Trong lĩnh vực trồng trọt, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ, cơ cấu giống lúa,huyện đã chỉ đạo các xã triển khai mô hình 30 cánh đồng lớn hàng năm, đưa nhiều giống lúa có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất vụ chiêm xuân và vụ mùa với diện tích 2.542 ha, đưa năng suất lúa bình quân lên 53,4 tạ/ha, tăng 8,7 tạ/ha so với năm 2015, sản lượng lương thực bình quân 2016-2020 đạt 59.500 tấn, bằng 107% so với Nghị quyết đề ra. Cùng thời gian, đã chuyển đổi hàng nghìn ha ruộng lúa kém hiệu quả sang trồng mía, rau mầu, cây dược liệu. Theo đó, đưa diện tích mía toàn huyện giai đoạn 2016 -2020 lên 5.200 ha, diện tích ngô 2.700 ha; đã tổ chức 815 ha trồng mía nguyên liệu cánh đồng lớn, cơ giới hóa đồng bộ với năng suất bình quân trên 100 tấn/ha.

Cùng với đó, huyện tập trung chỉ đạo phát triển các sản phẩm lợi thế sản xuất hàng hóa, bao gồm vùng lúa hàng hóa chất lượng cao tại 2 xã Thạch Bình, Thạch Đồng, sản xuất lúa nếp hạt cau trên 100 ha. Vùng mía tím Kim Tân, một sản phẩm từng được mệnh danh “mía tiến Vua” tại các xã Thành Trực, Thành Tân, thị trấn Kim Tân với tổng diện tích 250 ha, sản lượng 15.000 tấn, cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Vùng sản xuất rau an toàn tập trung hàng chục ha, trong đó có nhiều mô hình trồng trong nhà lưới, đem lại hiệu quả bước đầu khả quan cho các hộ sản xuất.

Đặc biệt, với lợi thế về giao thông, đất đai, thổ nhưỡng, nguồn nước…, trong mấy năm gần đây, Thạch Thành đã quy hoạch, xây dựng vùng trồng cây ăn quả có múi chất lượng cao, hứa hẹn đem lại hiệu quả kinh tế lớn.

Phương Giang

 

15:28:55 10-08-GMT+0700

Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến 2025, trong 5 năm triển khai, Thạch Thành đã thu được những kết quả đáng ghi nhận, tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm, thủy sản đến […]

Đối tác của chúng tôi