Sự kiện - chuyên đề:

Thanh Hóa nêu cao chủ đề “Kỷ cương – Trách nhiệm – Hành động – Sáng tạo – Phát triển”

VHDN: Nổi bật trong năm 2023, Thanh Hóa có 19/25 chỉ tiêu chủ yếu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch; nhiều khó khăn, vướng mắc về thể chế thuộc thẩm quyền của tỉnh đã được tháo gỡ, giải quyết hiệu quả; các hoạt động văn hóa – xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống của Nhân dân ổn định; quốc phòng – an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế – xã hội năm 2024.

 

Trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do những yếu tố bất lợi từ tình hình thế giới, khu vực, trong nước; những hạn chế, bất cập về thể chế, kết cấu hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực; năng lực sản xuất, cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp giảm sút do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19,… Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, linh hoạt, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của các cấp, các ngành, các địa phương, sự đồng hành, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, Thanh Hóa đã từng bước vượt qua khó khăn và đạt được nhiều kết quả ấn tượng.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chủ trì Hội nghị tổng kết tình hình KTXH năm 2023 và phát triển KTXH năm 2024.

Năm 2024 là năm có vai trò đặc biệt quan trọng, tạo đà bứt phá để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch 5 năm 2021- 2025: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11% trở lên. GRDP bình quân đầu người đạt 3.540 USD trở lên. Thu ngân sách nhà nước đạt 35.567 tỷ đồng trở lên. Số doanh nghiệp thành lập mới đạt 3.000 doanh nghiệp trở lên. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2024, Thanh Hóa nêu cao chủ đề công tác của năm 2024 là: “Kỷ cương – Trách nhiệm – Hành động – Sáng tạo – Phát triển”. Tại Hội nghị tổng kết tình hình KTXH năm 2023 và phát triển KTXH năm 2024, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà các cấp, các ngành, các địa phương đạt được trong năm 2023. Đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của UBND tỉnh, của các sở, ban, ngành và UBND các địa phương trong toàn tỉnh, đã đưa tỉnh nhà vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và giành được những kết quả toàn diện.

Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ rõ những tồn tại hạn chế và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch và các thành viên UBND tỉnh tập trung lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu chính quyền các cấp phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo tiền đề vững chắc để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo.

Với chủ đề “Kỷ cương – Trách nhiệm – Hành động – Sáng tạo – Phát triển” đã được xác định trong toàn hệ thống chính trị, UBND tỉnh và các địa phương cần phải tập trung phân tích, dự báo sát đúng tình hình thế giới, khu vực, trong nước để xây dựng các phương án, kịch bản, kế hoạch hàng tháng, hàng quý và cả năm cho phù hợp, với tinh thần vì hạnh phúc của Nhân dân và vì sự phát triển của tỉnh.

 

Anh Minh

(Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 1&2/ 2024)

Chia sẻ
09:22:54 20-01-2024

VHDN: Nổi bật trong năm 2023, Thanh Hóa có 19/25 chỉ tiêu chủ yếu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch; nhiều khó khăn, vướng mắc về thể chế thuộc thẩm quyền của tỉnh đã được tháo gỡ, giải quyết hiệu quả; các hoạt động văn hóa – xã hội tiếp tục […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi