Sự kiện - chuyên đề:

Thanh Hóa: Nhìn lại một năm nhiều bước tiến về công tác bảo vệ môi trường

VHDN: Thanh hóa là tỉnh đất rộng người đông, là tỉnh mà nhân dân có truyền thống cần cù lao động và đặc biệt Thanh hóa đã hội nhập nhanh chóng toàn diện trong cơ chế thị trường do đó nền kinh tế phát triển với tốc đô cao, đời sống nhân dân không ngừng cải thiện, bộ mặt nông thôn thành thị ở Thanh hóa thay đổi từng ngày, đẹp như là bức tranh muôn màu, muôn sắc.

Bên cạnh những mặt ưu điểm phát triển kinh tế nhanh, mạnh đã bộc lộ những mặt thiếu sót, khó khăn ảnh hưởng không nhỏ đối với sự phát triển đi lên và đối với đời sống, an cư. Đó là vấn đề môi trường, liên quan mật thiết đối với chương trình phát triển kinh tế, xã hội.

Qua điều tra xã hội học cho thấy:

– Nhiều năm về trước công tác đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường chưa tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất tập trung, làng nghề, khu dân cư chưa có công trình xử lý nước thải tập trung.

– Công nghệ sản xuất hầu hết lạc hậu, tiêu tốn tài nguyên, nguyên liệu hậu quả thấy phát sinh nhiều chất thải. Nhiều cơ sở sản xuất nhỏ lẻ nằm xen kẽ trong các khu dân cư, làng nghề mà không có quy trình xử lý chất thải. Trong khi đó, các vùng dân cư này mở rộng nghề chăn nuôi, trồng trọt, lạm dụng phân bón, hóa chất, thuốc bảo vệ động, thực vật do đó càng tăng ô nhiễm môi trường.

Công tác kiểm soát các nguồn nước sông còn gặp nhiều khó khăn và một hạn chế lớn trong công tác bảo vệ môi trường là cán bộ, công chức làm nhiệm vụ quản lý môi trường bất cập so với địa bàn khá rộng của tỉnh và một phần do nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán khó quản lý,…Từ thực trạng trên đây, sở Tài nguyên Môi trường đã tham mưu đầy đủ cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, trình Ban chấp hành Đảng bộ ban hành nghị quyết 05-NQ/TW, tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường( BVMT) đến năm 2020 và định hướng đến 2025.

Nghị quyết của Tỉnh ủy ban hành đến nay tròn một năm.

Nhìn lại một năm, công tác BVMT ở Thanh Hóa có thể tự hào : Nhiều bước tiến bộ mà nổi bật là ở mọi lúc, mọi nơi, đâu đâu cũng đặt cao khẩu hiệu hành động:“ phát triển kinh tế đi đôi với công tác bảo vệ môi trường, và BVMT là một trong những yếu tố quyết định đối với phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân”.

Ngoài tổ chức, học tập và ban hành các quy chế về BVMT, sở Tài nguyên Môi trường đã phối hợp khá chặt chẽ cùng các địa phương, các khu công nghiệp, các xí nghiệp, nhà máy, làng nghề chấp hành nghiêm công tác báo cáo đánh giá tác động môi trường ( gọi tắt là ĐMT), cấp sổ đăng kí chủ nguồn thải, chất thải nguy hại, xác nhận nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và hỗ trợ xử lý chất thải rắn theo cơ chế, chính sách mà tỉnh đề ra.

Năm qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có hàng trăm đơn vị huyện, ngành, các doanh nghiệp, các làng nghề làm tốt công tác BVMT đã trở thành ngọn cờ tiêu biểu, là những tấm gương sáng góp phần nâng cao cuộc sống cộng đồng dân cư.

Riêng chất thải rắn – nhiệm vụ lớn trong công tác BVMT, năm qua Thanh Hóa đã thu gom đạt tỉ lệ cao: Khu đô thị đạt 75-80%, khu công nghiệp đạt 90%, ngành y tế: 83 %,, khu vực nông thôn xấp sỉ 60%. Đến thời điểm này có nhiều trọng điểm như: thành phố Thanh Hóa, Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thọ Xuân… đã kêu gọi thành công các nhà đầu tư phối hợp xử lý.

Đến nay, bà con các dân tộc miền núi đã hào hứng tham gia thực hiện  dự án đa dạng sinh học làm cơ sở quản lý môi trường và nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt tỷ lệ 50-60%. Được biệt là các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã được các cấp, các ngành chức năng xử lý triệt để 7 điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật.

Đồng thời với việc biểu dương, khen thưởng và hỗ trợ kinh phí đối với các đơn vị, các doanh nghiệp tiêu biểu, sở Tài nguyên Môi trường đã cùng các ngành chức năng kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm nhiều đơn vị, nhiều làng nghề và cơ sở sản xuất vi phạm quy chế quản lý môi trường, có đơn vị, nhà máy bị xử phạt, bồi thường thiệt hại cho người dân lên tới hơn 1 tỷ đồng. Có 9 đơn vị sau khi thanh tra thấy rõ mức độ sai phạm, sở môi trường và các ngành chức năng đã kiên quyết xử lý, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định đình chỉ hoạt động.

Phát huy những thành tích đạt được sau một năm thực hiện nghị quyết của tỉnh ủy, sở Tài nguyên Môi trường đã kịp thời rút bài học kinh nghiệm và đề ra chương trình, mục tiêu BVMT trong nhiều năm tiếp theo với nhiều biện pháp và những con số đầy ý nghĩa. Trọng tâm là đầu tư và hỗ trợ cải tiến công nghệ sản xuất theo hướng hiện đại hóa máy móc, thiết bị nhằm tiết kiệm nguyên liệu sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên thân thiện với môi trường; tập trung xử lý chất thải bằng công nghệ hiện đại theo các khu xử lý tập trung của tỉnh, của huyện; khu vực tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật theo sự chỉ đạo của tỉnh.

Các cấp, các ngành chúc năng phối hợp chặt chẽ và nhanh chóng thực hiện đề án di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm đang nằm xen kẽ trong khu dân cư vào cụm công nghiệp và khu sản xuất tập trung.

Trịnh Tuấn

10:03:52 29-11-GMT+0700

VHDN: Thanh hóa là tỉnh đất rộng người đông, là tỉnh mà nhân dân có truyền thống cần cù lao động và đặc biệt Thanh hóa đã hội nhập nhanh chóng toàn diện trong cơ chế thị trường do đó nền kinh tế phát triển với tốc đô cao, đời sống nhân dân không ngừng […]

Đối tác của chúng tôi