Sự kiện - chuyên đề:

Thanh Hóa: Quyết liệt cải thiện chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh trong năm 2024

VHDN: Cụ thể hóa chủ đề “Kỷ cương-trách nhiệm-hành động-sáng tạo-phát triển”, đi đôi với chỉ đạo, điều hành 8 nội dung trọng tâm năm 2024, tỉnh Thanh Hóa sẽ duy trì và cải thiện các chỉ số thành phần có thứ hạng tốt, tập trung khắc phục những chỉ số thành phần có thứ hạng thấp, phấn đấu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong top 20 cả nước.

 

Tỉnh tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định trong các lĩnh vực: thu hút đầu tư, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cạnh tranh bình đẳng; tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tài chính ngân sách; xây dựng, giao thông; y tế, giáo dục và đào tạo; tăng cường theo dõi, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức và thi hành pháp luật. Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện cả 3 trụ cột “chính quyền số, kinh tế số, xã hội số”; tập trung giải quyết các thủ tục hành chính của tổ chức, người dân, doanh nghiệp, bảo đảm tỷ lệ giải quyết đúng hạn từ 98% trở lên; rà soát, phấn đấu 100% hồ sơ thủ tục hành chính đủ điều kiện được giải quyết trực tuyến toàn trình, trực tuyến một phần…

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa.

Xây dựng, báo cáo Chính phủ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023-2025; hoàn thành, phê duyệt Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức nghề nghiệp làm cơ sở thực hiện chế độ tiền lương mới; thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm; tiếp tục xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số theo kế hoạch, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp và vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động của cơ quan, địa phương, đơn vị.

Từ những giải pháp được xây dựng bài bản, chi tiết cùng sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tin rằng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Thanh Hóa sẽ được cải thiện mạnh mẽ trong năm 2024 và những năm tới.

 

Phương Giang

(Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 1&2/ 2024)

Chia sẻ
08:44:06 22-01-2024

VHDN: Cụ thể hóa chủ đề “Kỷ cương-trách nhiệm-hành động-sáng tạo-phát triển”, đi đôi với chỉ đạo, điều hành 8 nội dung trọng tâm năm 2024, tỉnh Thanh Hóa sẽ duy trì và cải thiện các chỉ số thành phần có thứ hạng tốt, tập trung khắc phục những chỉ số thành phần có thứ […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi