Sự kiện - chuyên đề:

Thanh Hóa: Sức bật mạnh mẽ sau đại dịch, thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay

VHDN: Ngày 21/9, UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 39.325 tỷ đồng, bằng 133% dự toán, tăng 56% so với cùng kỳ và đạt cao nhất từ trước đến nay. Hầu hết các lĩnh vực thu đều tăng, một số khoản thu tăng cao như thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 69%, thuế bảo vệ môi trường tăng 42%, thu tiền sử dụng đất tăng 76%.

Đối với công nghiệp trong 9 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16,03%, có 19/26 sản phẩm công nghiệp tăng so với cùng kỳ.Các ngành dịch vụ phát triển nhanh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 127.805 tỷ đồng, tăng 24,7% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu hàng hoá ước đạt 4.404 triệu USD, bằng 77,3% kế hoạch, tăng 11,7%; giá trị nhập khẩu ước đạt 7.265 triệu USD, tăng 49% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch tăng trưởng mạnh, trong 9 tháng Thanh Hoá đón 10,38 triệu lượt khách, gấp 3,3 lần cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 109,6 nghìn lượt người, gấp 8,7 lần cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt 19.075 tỷ đồng, gấp 4,1 lần so với cùng kỳ.

Vận tải hàng hoá tăng 10,3%, xếp dỡ hàng hoá qua cảng tăng 1,8%; doanh thu vận tải tăng 26,9% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ bưu chính, viễn thông tăng 9,6% so với cùng kỳ.

Tình hình thu hút đầu tư và tiến độ triển khai thực hiện các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh, 9 tháng năm 2022 huy động vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 103.340 tỷ đồng, bằng 71,3% kế hoạch, tăng 2,6% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh đã thu hút được 51 dự án đầu tư trực tiếp (4 dự án FDI), với tổng số vốn đầu tư đăng ký 4.386 tỷ đồng và 41 triệu USD.

Một góc thành phố Thanh Hóa nhìn  từ trên cao

Về việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư lớn, trọng điểm, trong số 58 dự án còn 27 dự án vẫn gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, trong đó chủ yếu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng; việc lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu chức năng tại các địa phương chậm, ảnh hướng đến tiến độ hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư.

Trước những kết quả trên,UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, điểm nghẽn trong sản xuất kinh doanh và trong thực hiện các dự án đầu tư, kể cả dự án cũ và mới. Tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiệu quả các dự án lớn, các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, trong đó giao trách nhiệm cho từng ngành, địa phương, đơn vị. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện hoạt động đầu tư công, trong đó giao trách nhiệm cho từng ngành, địa phương, đơn vị.

Tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiệu quả các dự án lớn, các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành ở Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040.

Dương Mạnh

13:39:36 27-09-GMT+0700

VHDN: Ngày 21/9, UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 39.325 tỷ đồng, bằng 133% dự toán, tăng 56% so với cùng kỳ và đạt cao nhất từ trước đến nay. Hầu hết các lĩnh vực thu đều tăng, một số khoản thu tăng cao như […]

Đối tác của chúng tôi