Sự kiện - chuyên đề:

Thanh Hóa: Triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

VHDN: Nhận định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế, đồng thời cụ thể hóa các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp (DN) của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm, triển khai, đưa các chính sách vào thực tiễn.

 

Nghị quyết số 214/2022/ NQ-HĐND, ngày 13/4/2022 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển DN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2026, với nhiều nội dung hỗ trợ thiết thực với nhu cầu của DN.

Thạch rau má – sản phẩm độc đáo của Công ty Phong Cách Mới.

Theo đó, ngày 19/2/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 752/QĐ-UBND phê duyệt giao nhiệm vụ hỗ trợ DN nhỏ và vừa sử dụng ngân sách Trung ương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024. DN được hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/DN đối với DN siêu nhỏ hoặc không quá 70 triệu đồng/năm/DN đối với DN siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ, DN siêu nhỏ sử dụng nhiều lao động nữ và DN siêu nhỏ là DN xã hội; hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 100 triệu đồng/năm/DN đối với DN nhỏ hoặc không quá 150 triệu đồng/năm/DN đối với DN nhỏ do phụ nữ làm chủ, DN nhỏ sử dụng nhiều lao động nữ và DN nhỏ là DN xã hội; hỗ trợ tối đa 30% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 150 triệu đồng/năm/DN đối với DN vừa hoặc không quá 200 triệu đồng/ năm/DN đối với DN vừa do phụ nữ làm chủ, DN vừa sử dụng nhiều lao động nữ và DN vừa là DN xã hội.

Tiếp theo, ngày 16/4/2024, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND về bồi dưỡng kiến thức về khởi sự DN, quản trị DN và đào tạo nguồn nhân lực cho DN nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Trong năm nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì việc tổ chức 47 lớp học về bồi dưỡng kiến thức khởi sự DN và 41 lớp bồi dưỡng kiến thức quản trị DN.

Nhằm thúc đẩy thực thi chính sách, mới đây, UBND tỉnh cũng ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện các chính sách, nhiệm vụ hỗ trợ DN trên địa bàn tỉnh năm 2024. Theo đó, để triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả các chính sách, nhiệm vụ hỗ trợ DN trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, tập trung chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa và các văn bản khác liên quan.

Cùng với giao triển khai tổng hợp nhu cầu thực hiện kinh phí hỗ trợ, UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho các cơ quan truyền thông, các hội, hiệp hội, tổ chức hỗ trợ DN, tổ chức chính trị – xã hội và chính quyền các địa phương tích cực phổ biến, tuyên truyền các nội dung, chính sách hỗ trợ DN theo quy định, sớm đưa các chính sách hỗ trợ từ Luật hỗ trợ DN nhỏ và vừa cùng các nghị định hướng dẫn và Nghị quyết 214 vào thực tiễn.

 

Dương Mạnh

(Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 6/2024)

14:08:12 11-06-2024

VHDN: Nhận định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế, đồng thời cụ thể hóa các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp (DN) của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm, triển khai, đưa các chính sách vào thực tiễn.   Nghị quyết số […]

Đối tác của chúng tôi