Sự kiện - chuyên đề:

Thanh Hóa: Vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

VHDN: Năm 2022, dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

Khu kinh tế Nghi Sơn.

Lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản sản xuất ổn định và khá toàn diện, lần đầu tiên trong 10 năm trở lại đây không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 1,585 triệu tấn, bằng 103,6% kế hoạch; Giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha đất trồng trọt ước đạt 115 triệu đồng, tăng 3 triệu đồng so với năm 2021. Đã tích tụ, tập trung đất đai được 7.334 ha, bằng 100,5% kế hoạch; chuyển đổi 3.130 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác và trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản có giá trị cao hơn.

Trong lĩnh vực công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2022 ước tăng 16,31% so với cùng kỳ; hầu hết các sản phẩm công nghiệp truyền thống, chủ yếu vẫn duy trì đà phát triển ổn định, có sản lượng tăng cao. Trong năm, có thêm một số cơ sở công nghiệp mới đi vào hoạt động như: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Nhà máy sản xuất gia công giày dép xuất khẩu Adiana Thọ Dân, Nhà máy may xuất khẩu S&D Thanh Hóa…; khởi công một số dự án quy mô lớn như: Dự án nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial, dự án Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2, góp phần tăng năng lực sản xuất công nghiệp của tỉnh.

Trong ngành dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2022 ước đạt 172.209 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu ước đạt 5.518,4 triệu USD; tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa ước đạt 9.272,8 triệu USD. Tổng lượng khách du lịch năm 2022 ước đạt 11,01 triệu lượt, gấp 3,2 lần năm 2021.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh vượt dự toán và tăng mạnh so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 48.820 tỷ đồng, vượt 65% dự toán, tăng 20% so với cùng kỳ, đạt cao nhất từ trước đến nay. Thành lập mới doanh nghiệp vượt 16,7% kế hoạch.

Công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương được quan tâm. Các chỉ số về cải cách hành chính của tỉnh được cải thiện rõ rệt. Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, quyết liệt; tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn trong năm 2022 ước đạt 98%.

Chất lượng các hoạt động văn hóa-xã hội tiếp tục được nâng lên; chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững… Hướng phát triển trong năm 2023, Thanh Hóa tập trung vào một số chỉ tiêu chủ yếu: tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11,0% trở lên; trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,0% trở lên; công nghiệp-xây dựng tăng 14,2% trở lên (công nghiệp tăng 15,3% trở lên; xây dựng tăng 11,9% trở lên); dịch vụ tăng 9,6% trở lên; thuế sản phẩm tăng 9,8% trở lên. Cơ cấu các ngành kinh tế nông, lâm, thủy sản chiếm 14,4%; công nghiệp-xây dựng chiếm 49,0%; dịch vụ chiếm 29,8%; thuế sản phẩm chiếm 6,8%. GRDP bình quân đầu người đạt 3.150 USD trở lên…

Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt tới từng cấp chính quyền cùng những kết quả khả quan trong năm 2022, mặc dù còn đó không ít những thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, tin rằng trong năm 2023, tỉnh Thanh Hóa sẽ hoàn thành vượt kế hoạch mọi chỉ tiêu đề ra.

Dương Mạnh

20:58:40 31-12-GMT+0700

VHDN: Năm 2022, dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh tiếp tục chuyển biến […]

Đối tác của chúng tôi