Sự kiện - chuyên đề:

Thành lập Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 9182-QĐ/TU ngày 18-8-2020, về thành lập Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trung tâm Báo chí có nhiệm vụ: Cung cấp những nội dung thông tin về đại hội theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy cho các phóng viên báo, đài trung ương, thành phố Hà Nội và phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí quốc tế trên địa bàn thành phố; tổ chức họp báo giới thiệu và tuyên truyền về Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội (trước, trong và sau đại hội); lập danh sách khách mời và phóng viên làm nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về đại hội, báo cáo Thường trực Thành ủy.

Theo quyết định, đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy là Giám đốc Trung tâm.

Theo HNMO

Chia sẻ
08:53:19 26-08-2020

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 9182-QĐ/TU ngày 18-8-2020, về thành lập Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025. Trung tâm Báo chí có nhiệm vụ: Cung cấp những nội dung thông tin về đại hội theo […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi