Sự kiện - chuyên đề:

Thanh Long: Thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển toàn diện

VHDN: Thanh Long là xã thuộc vùng Bích Hào của huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Sau đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), Thanh Long tiếp tục phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM tạo nền tảng và tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển toàn diện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, cùng với huyện nhà nỗ lực lớn phấn đấu xây dựng thành công huyện nông thôn mới, đồng thuận cao, “về đích sớm”. 

Trụ sở xã Thanh Long.

Trước mắt là thực hiện thành công một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 trong điều kiện bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ: Tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp, tăng cường quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, tiếp tục rà soát lại các chỉ tiêu, bắt đầu khởi động, từng bước đầu tư, triển khai nhiều hạng mục quan trọng trong xây dựng NTM nâng cao để sớm đạt hiệu quả kế hoạch đã định hướng: Xã NTM nâng cao, tiến tới NTM kiểu mẫu.

Lâm Oanh – Vương Sâm

 

14:30:03 10-05-GMT+0700

VHDN: Thanh Long là xã thuộc vùng Bích Hào của huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Sau đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), Thanh Long tiếp tục phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM tạo […]

Đối tác của chúng tôi