Sự kiện - chuyên đề:

Thành phố Lạng Sơn hướng tới đạt chuẩn đô thị loại II

VHDN: Sau 16 năm kể từ ngày thành lập, thành phố Lạng Sơn đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Bí thư Thành ủy Nguyễn La Thông.

Thành phố Lạng Sơn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Lạng Sơn. Cách thủ đô Hà Nội 154 km về hướng Đông Bắc, cách biên giới Việt – Trung 18 km về hướng Tây Nam. Thành phố Lạng Sơn được thành lập ngày 17/10/2002, có 8 đơn vị hành chính gồm 5 phường 3 xã, dân số hơn 94 nghìn người với nhiều dân tộc: Kinh, Tày, Nùng, Hoa, Mường, Dao, Thái, HơMông cùng sinh sống. Thành phố Lạng Sơn là đơn vị hành chính cấp huyện loại I, đô thị loại III trực thuộc tỉnh Lạng Sơn.

Lãnh đạo thành phố Lạng Sơn gặp mặt các lão thành cách mạng.

Sau 16 năm kể từ ngày thành lập, thành phố Lạng Sơn đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực: Kinh tế liên tục phát triển với nhịp độ tăng trưởng cao, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, số hộ giàu tăng nhanh, đã xoá xong hộ đói, cơ bản không còn hộ nghèo. Thu ngân sách ngày một tăng, không chỉ đáp ứng nhu cầu chi, mà còn có tích luỹ để đầu tư xây dựng và phát triển thành phố. Cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội tiếp tục được tăng cường. Các công trình phúc lợi xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị dần được hoàn thiện; đã đầu tư xây dựng thêm nhiều khu đô thị mới và khu tái định cư. Xây dựng giao thông nông thôn, chỉnh trang đô thị phát triển, khu phố ngày một khang trang, đẹp đẽ. Công tác vệ sinh bảo vệ môi trường, mỹ quan đô thị ngày càng tốt hơn. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, giáo dục – đào tạo đã phát triển toàn diện cả quy mô, chất lượng, hiệu quả. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng cao. Công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Công tác đối ngoại được đẩy mạnh, quan hệ hợp tác, giao lưu văn hoá, trao đổi kinh nghiệm giữa thành phố Lạng Sơn với bạn bè trong nước và quốc tế được mở rộng, đạt kết quả tốt trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Một góc thành phố Lạng Sơn.

Phát huy những thắng lợi của nhiều năm trước, năm 2018, thành phố Lạng Sơn đã lựa chọn 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội lần thứ XXII của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015- 2020. Hiện nay, thành phố đã hoàn tất thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại II. Để ổn định và tiếp tục phát triển toàn diện thành phố trước mắt và lâu dài, thành phố Lạng Sơn tiếp tục chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế – xã hội toàn diện và bền vững; tăng cường đầu cư kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; phấn đấu xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học – kỹ thuật, thương mại, dịch vụ và du lịch của tỉnh và vùng Đông Bắc Tổ quốc.”

Trên đại lộ Hùng Vương.

 

Lê Quang Bình

15:13:08 12-09-GMT+0700

VHDN: Sau 16 năm kể từ ngày thành lập, thành phố Lạng Sơn đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Thành phố Lạng Sơn là trung tâm chính trị, kinh […]

Đối tác của chúng tôi