Sự kiện - chuyên đề:

Thành phố Móng Cái quan tâm giải quyết quyền lợi hợp pháp của nhân dân sau thu hồi đất

VHDN: Nhờ sự chỉ đạo, quan tâm của tỉnh, thành phố Móng Cái đã rà soát, đối thoại và báo cáo cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, qua đó đã giải quyết thỏa đáng quyền lợi hợp pháp của nhân dân sau thu hồi đất.

Dự án cao tốc Vân Đồn – Móng Cái có chiều dài toàn tuyến 80,2 km, được thiết kế 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h với tổng vốn đầu tư hơn 11.119 tỷ đồng, đi qua các huyện Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đoạn đường đi qua địa phận thành phố Móng Cái có chiều dài tuyến là 23,42 km, tổng số 631 hộ dân, tổng diện tích phải thu hồi là 153 ha. Với lượng công việc cực lớn song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ngày 11/4/2019 Móng Cái đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Móng Cái cho biết: Ngày 28/5/2019 UBND Thành phố đã phối hợp với Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh thực hiện bàn giao khối lượng mặt bằng 23,42/23,42 km= 100% cho doanh nghiệp để triển khai thực hiện dự án.Thành phố đã chi trả tiền cho 633/648 phương án, còn 15 phương án chưa nhận tiền, thực hiện cưỡng chế thu hồi đất 10 hộ; vận động bàn giao mặt bằng 5 hộ, tiếp tục giải quyết kiến nghị, khiếu nại, vận động hộ dân nhận tiền bồi thường hỗ trợ theo phương án đã lập.

Tổng kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được cấp là 486,141 tỷ đồng, tổng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng đã giải ngân là 435,055 tỷ đồng. Thành phố đã di chuyển hầu hết được các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án. Về bố trí tái định cư đối với các hộ có nhu cầu tái định cư vào các điểm quy hoạch của Thành phố, đã bố trí xong 25 hộ với 30 ô đất (có 5 hộ được bố trí 2 ô đất tái định cư). Hiện các hộ đã xây dựng nhà để di chuyển chỗ ở. Đối với các hộ dân tự tìm tái định cư bằng hình thức chuyển mục đích sử dụng, UBND Thành phố đã giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tham mưu giải quyết.

Đến nay, còn một số công việc, Thành phố đã giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp cùng các cơ quan, ban ngành trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Về thu hồi, bồi thường phần diện tích đất nông nghiệp còn lại không đủ điều kiện canh tác, sản xuất cho các hộ sau khi thực hiện thu hồi một phần diện tích thửa đất để thực hiện dự án: Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4033/UBND- QLĐĐ1 ngày 13/6/2019, Trung tâm tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát tham mưu cho UBND Thành phố báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể.

Còn một số ít hộ dân chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ và có khiếu nại liên quan đến nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất khác với bản chứng nhận nhà đất do UBND xã, phường lập dựa trên ý kiến của khu dân cư, cũng như đơn giá bồi thường và các chính sách hỗ trợ khác. Tranh thủ sự chỉ đạo, quan tâm của tỉnh Quảng Ninh; Thường trực Thành ủy; UBND Thành phố tiếp tục rà soát, đối thoại, báo cáo cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, làm cơ sở để Thành phố giải quyết thỏa đáng vụ việc trên tinh thần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo quy định của pháp luật.

Gia Vũ

12:45:38 10-08-GMT+0700

VHDN: Nhờ sự chỉ đạo, quan tâm của tỉnh, thành phố Móng Cái đã rà soát, đối thoại và báo cáo cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, qua đó đã giải quyết thỏa đáng quyền lợi hợp pháp của nhân dân sau thu hồi đất. Dự án cao tốc Vân Đồn – Móng Cái […]

Đối tác của chúng tôi