Sự kiện - chuyên đề:

Thành phố móng cái thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái luật

VHDN: Theo luật sư Nguyễn Văn Chung – Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ninh thì UBND thành phố Móng Cái ra Quyết định số 4808/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 thu hồi giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Minh Ngoan là hoàn toàn trái với Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực 01/7/2014.

Thời gian qua Tạp chí Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam nhận được phản ánh của nhân dân cũng như Đơn kêu cứu của bà Nguyễn Thị Minh Ngoan trú tại khu 8, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về việc UBND thành phố Móng Cái ngày 12/11/2015 ra Quyết định số 4808/QĐ- UBND “Hủy bỏ kết quả công nhận Quyền sử dụng đất đối với hộ bà Ngô Thị Liên và thu hồi 02 giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đã cấp mang tên bà Nguyễn Thị Minh Ngoan; ông Khổng Văn Phú cùng bà Nguyễn Thị Hậu theo kết luận Thanh tra số 173/ KL- CTUBND ngày 02/6/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái”.

Sau khi xác minh sự việc chúng tôi được biết, phường Hải Hòa là phường biên giới nằm ở phía Đông thành phố Móng Cái có diện tích đất tự nhiên rộng, có đường biên giới giáp với Trung Quốc dài hàng chục cây số, những năm trước việc quản lý đất đai trên địa bàn có nhiều vi phạm. Do đó thành phố thường xuyên tăng cường công tác quản lý, thanh tra kiểm tra. Ngày 02/6/2014 UBND thành phố Móng Cái đã có Kết luận thanh tra số 173/KL- CTUBND “Thanh tra việc lập hồ sơ, tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 02 hộ ông Ngô Cao Tài và hộ bà Ngô Thị Liên tại khu 1 phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái”. Qua thanh tra, UBND thành phố Móng Cái đã kết luận “Việc lập hồ sơ, tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Ngô Cao Tài và hộ bà Ngô Thị Liên là không đúng luật. Do vi phạm về trình tự thủ tục, việc Hội đồng đăng ký đất đai xã (nay là phường) Hải Hòa xác định nguồn gốc đất,  thời điểm, quy trình sử dụng đất của các hộ không đúng thực tế. Trong hồ sơ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc”.

Từ kết luận này, ngày 12/11/2015 UBND thành phố Móng Cái đã ra quyết định số 4808/QĐ- UBND, quyết định “Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số seri AN 776077, số vào sổ U03636 cấp ngày 22/10/2008 với diện tích 428,0 m^2 (200 m^2 đất ở, 228,0 m^2 đất vườn) mang tên bà Nguyễn Thị Minh Ngoan tại thôn 1, xã Hải Hòa, thị xã Móng Cái (nay là Khu 1, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái”. Bà Nguyễn Thị Minh Ngoan cho rằng bà là người nhận chuyện nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hợp pháp từ bà Ngô Thị Liên và được UBND thị xã (nay là thành phố) Móng Cái cho phép chuyển nhượng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN776077 ngày 22/10/2008. “Việc chuyển nhượng được thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật, tôi nộp đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước, nhân dân và chính quyền địa phương đều biết. Do chưa có điều kiện xây dựng nên tôi vẫn giữ nguyên hiện trạng. Bỗng nhiên ngày 27/08/2018 tôi nhận được thông báo về việc giao nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà tôi đã mua ở trên. Ngày 12/9/2018 tôi đã bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Móng Cái mặc dù tôi biết việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tôi là sai”, bà Ngoan cho biết.

Theo luật sư Nguyễn Văn Chung – Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ninh thì UBND thành phố Móng Cái ra Quyết định số 4808/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 thu hồi giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Minh Ngoan là hoàn toàn trái với Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực 01/7/2014.

* Tại Khoản 2, Điểm d, Điều 106 Luật Đất đai quy định: “Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây: Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai”.

* Tại Khoản 5, Điều 87, Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định: “Nhà nước không thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật trong các trường hợp quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 106 của Luật Đất đai nếu người được cấp Giấy chứng nhận đã thực hiện thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và đã được giải quyết theo quy định của pháp luật”.

Đây là quy định của Pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi bên thứ ba ngay tình khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không biết đất thuộc trường hợp bị thu hồi, quy định này bảo vệ người thứ ba ngay tình trong trường hợp tài sản đã được đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là phù hợp với nguyên tắc đăng ký bất động sản góp phần bảo đảm tính ổn định của quan hệ dân sự.

Mặt khác, ngày 01/6/2015 UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Công văn số 3034/ UBND- QLĐĐ 2 do Phó Chủ tịch Đặng Huy Hậu ký gửi UBND thành phố Móng Cái, UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Móng Cái thực hiện như sau: “1. Đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trái pháp luật theo Điểm d, Khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 mà người được cấp giấy chứng nhận đã thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật thì người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo đúng quy định…”.

Luật Đất đai năm 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Công văn của UBND tỉnh Quảng Ninh đã quy định và hướng dẫn rất rõ trường hợp “Giấy chứng nhận cấp trái pháp luật, nhưng người sử dụng đất đã chuyển quyền sử dụng cho người khác thì không thu hồi…” nhưng không hiểu vì sao ngày 12/11/2015 UBND thành phố Móng Cái vẫn ra Quyết định số 4808/ QĐ- UBND để thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Minh Ngoan? Việc thu hồi này làm ảnh hưởng rất lớn đời sống, quyền lợi hợp pháp của công dân được pháp luật bảo vệ. Hiện nay một hộ gia đình khác xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lên phần đất của bà Nguyễn Thị Minh Ngoan nhận chuyển nhượng (bị thu hồi giấy). UBND tỉnh Quảng Ninh cần nhanh chóng vào cuộc xác minh giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật để bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho công dân cũng như tránh việc khiếu kiện kéo dài gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Ban Kinh Tế-Xã Hội

 

Chia sẻ
16:29:51 08-10-2019

VHDN: Theo luật sư Nguyễn Văn Chung – Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ninh thì UBND thành phố Móng Cái ra Quyết định số 4808/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 thu hồi giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Minh Ngoan là hoàn toàn trái với Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Luật Đất […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi