Sự kiện - chuyên đề:

Thanh tra xây dựng phát hiện loạt vấn đề tại công trình của Văn Phú Invest

Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Trường đại học Y tế công cộng do Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest làm chủ đầu tư để xảy ra nhiều sai sót.

Dự án đầu tư xây dựng Trường đại học Y tế công cộng do Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest làm chủ đầu tư để xảy ra nhiều sai sót…

Văn Phú Invest dính nhiều sai sót tại Dự án trường đại học Y tế công cộng

Cụ thể, kết luận Thanh tra số 417/KL-TTr của Thanh tra Bộ Xây dựng ban hành giữa năm 2017 chỉ rõ, về công tác quản lý chất lượng thi công công trình, một số gói thầu thực hiện chưa đúng các quy định về lập hồ sơ quản lý chất lượng thi công công trình như: Nhật ký thi công ghi chưa đầy đủ, lập biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công không có biện pháp đảm bảo an toàn lao động, thiếu biên bản kiểm tra máy móc thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng…

Về công tác nghiệm thu thanh toán, sai tăng chi phí quản lý dự án, giải phóng mặt bằng, công tác thanh toán các gói thầu với tổng giá trị hơn 8,4 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest chỉ đạo Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú – Giảng Võ (doanh nghiệp dự án) kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, khắc phục và nghiêm túc chấp hành các yêu cầu trong kết luận và báo cáo kết quả thanh tra.

Kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng đối với các nhà thầu tư vấn thẩm tra, thẩm định, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công.

Cũng tại kết luận này, Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ rõ, tổng giá trị lập, phê duyệt dự toán; chi phí quản lý dự án, giải phóng mặt bằng và nghiệm thu thanh toán không đúng là hơn 12,6 tỷ đồng.

Trong đó, số tiền do lập, phê duyệt dự toán không đúng là hơn 4,2 tỷ đồng. Tuy nhiên các nội dung sai sót trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự toán đã được doanh nghiệp dự án giảm trừ khi thanh toán.

Tổng số tiền chi phí quản lý dự án, giải phóng mặt bằng, nghiệm thu, thanh toán không đúng quy định là hơn 8,4 tỷ đồng. Cụ thể, số tiền thanh toán vượt chi phí quản lý dự án là hơn 5,3 tỷ đồng; số tiền thanh toán vượt chi phí giải phóng mặt bằng là hơn 2,1 tỷ đồng; số tiền nghiệm thu thanh toán chưa đúng là 856 triệu đồng.

Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú – Giảng Võ giảm trừ tổng số tiền là hơn 8,4 tỷ đồng nêu trên khi quyết toán dự án.

Từ những sai sót nêu trên, Thanh tra Bộ Xây dựng đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú – Giảng Võ với tổng số tiền 127,5 triệu đồng.

Theo tìm hiểu, tháng 7/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú- Invest và Bộ Y tế ký kết hợp đồng xây dựng dự án Trường Đại học Y tế công cộng mới tại Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm với tổng mức đầu tư 653,8 tỷ đồng. Đây là dự án đầu tiên của Bộ Y tế được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho áp dụng theo hình thức hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT).

Với hình thức đầu tư theo hình thức BT, Văn Phú – Invest “thâu tóm” được mảnh đất vàng tại số 138 B, Giảng Võ, quận Ba Đình với tổng diện tích khoảng khoảng 15.600m2.

Theo vneconomy

14:12:09 02-04-GMT+0700

Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Trường đại học Y tế công cộng do Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest làm chủ đầu tư để xảy ra nhiều sai sót. Dự án đầu tư xây dựng […]

Đối tác của chúng tôi