Sự kiện - chuyên đề:

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 6688/VP-KT về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ vận chuyển nông sản tại các địa phương trong điều kiện dịch Covid-19.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Bộ NN&PTNT về việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ vận chuyển nông sản tại các địa phương trong điều kiện dịch Covid-19. Về việc này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền giao Sở NN&PTNT Hà Nội cập nhật, triển khai thực hiện theo quy định và chỉ đạo của Bộ NN&PTNT.

Cụ thể, rà soát kế hoạch sản xuất thời vụ bảo đảm gắn với kế hoạch tiêu thụ nông sản; chủ động xây dựng các phương án và kế hoạch tiêu thụ nông sản kịp thời ứng phó với dịch Covid-19, đặc biệt đối với các mặt hàng nông sản của địa phương có sản lượng lớn chuẩn bị vào vụ thu hoạch; đẩy mạnh hoạt động sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản; tổng hợp khả năng dự trữ của các kho cấp đông, trữ lạnh, bảo quản nông sản, thủy sản và các mặt hàng thiết yếu của các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, phân phối nông sản trên địa bàn để sẵn sàng sử dụng hoặc huy động hỗ trợ các địa phương khác khi cần thiết.

Bên cạnh đó, theo dõi chặt chẽ diễn biến và chỉ đạo phòng trừ kịp thời các sinh vật gây hại trên cây trồng, vật nuôi. Chủ động thực hiện các chương trình giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh để bảo đảm yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm. Giám sát, kiểm tra chặt chẽ các vùng trồng, nuôi, cơ sở đóng gói trên địa bàn; bảo đảm nông sản được xuất khẩu đúng từ các vùng sản xuất được cấp mã số vùng trồng, đóng gói tại cơ sở đã được cấp mã số tránh xảy ra tình trạng “mạo danh” mã số làm ảnh hưởng đến thương mại…

UBND thành phố cũng giao Sở NN&PTNT thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 1861/UBND-KT ngày 14-6-2021 về việc hỗ trợ lưu thông phương tiện vận chuyển hàng hóa và đẩy mạnh kết nối tiêu thụ trái cây, nông sản mùa vụ.

Theo HNMO

09:51:13 06-07-UTC

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 6688/VP-KT về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ vận chuyển nông sản tại các địa phương trong điều kiện dịch Covid-19. Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Bộ NN&PTNT về việc tháo gỡ khó […]

Đối tác của chúng tôi