Sự kiện - chuyên đề:

Thị trấn Đô Lương xây dựng văn minh đô thị gắn liền với đời sống văn hóa

VHDN: Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như phát triển KT-XT, cấp ủy, chính quyền thị trấn Đô Lương (Đô Lương – Nghệ An) luôn quan tâm đến công tác xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức của các tầng lớp nhân dân, thực hiện lối sống lành mạnh, từng bước hình thành văn hóa mới; quyết tâm phấn đấu xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Thị trấn Đô Lương là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Đô Lương với dân số gần 10.000 người, có Quốc lộ 7A nối với nước Lào. Hiện nay, thị trấn Đô Lương có nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, tổ hợp tác và 1 Trung tâm Thương mại Đô Lương sầm uất, từ đó, giải quyết công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động, thu nhập bình quân đạt 55 triệu/ năm; đời sống nhân dân ngày càng cải thiện.

Năm 2019, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội huyện Đô Lương, Đại hội thị trấn Đô Lương phấn đấu đưa thị trấn Đô Lương đạt “Văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020”. Mục tiêu xây dựng “Thị trấn Văn minh đô thị” với 5 tiêu chuẩn, 52 tiêu chí đã được thị trấn Đô Lương xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện. Từ đó, cấp ủy, lãnh đạo và nhân dân cùng vào cuộc tuyên truyền, hành động bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, trực quan bằng pano, băng rôn, khẩu hiệu. Tại các hội nghị của các tổ chức đoàn thể, chính trị – xã hội đều đưa nội dung tuyên truyền, hành động “Thị trấn Văn minh đô thị” vào để góp ý, xây dựng.

Ông Nguyễn Hữu Vân – Chủ tịch UBND thị trấn Đô Lương cho biết thêm: Việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị là một quá trình lâu dài, bền bỉ, cần huy động sư đóng góp của của nhân dân, nhưng, Ban Chấp hành Đảng ủy thị trấn Đô Lương kêu gọi các tổ chức chính trị xã hội trong và ngoài nước, các doanh nghiệp, con em thành đạt tên mọi miền tổ chức chia sẻ tuyên truyền, vận động, hành động nhằm mục đích tạo sức lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh – sạch – đẹp, từ đó làm tiền đề để đời sống nhân dân ngày càng phát triển về “văn hóa và kinh tế”, người dân và con em địa phương ngày càng tự hào về mảnh đất Đô Lương anh hùng, truyền thống “50 năm xây dựng và phát triển”.

Trần Tình

09:23:45 13-07-2019

VHDN: Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như phát triển KT-XT, cấp ủy, chính quyền thị trấn Đô Lương (Đô Lương – Nghệ An) luôn quan tâm đến công tác xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, tạo sự chuyển biến tích cực về […]

Đối tác của chúng tôi