Sự kiện - chuyên đề:

Thông báo đấu giá tài sản

VHDN:Công ty đấu giá hợp danh Gia Vũ tổ chức đấu giá tài sản, chi tiết như sau:

Tài sản đấu giá là: Gồm 05 cây Tùng La Hán Nhật Bản

STT Tên tài sản ĐVT Mã hiệu Quy cách
Đường kính gốc Chiều cao
1 Tùng La Hán Nhật Bản Cây Cây số 6 51cm 8 m
2 Tùng La Hán Nhật Bản Cây Cây số 13 44,5 cm 6,5 m
3 Tùng La Hán Nhật Bản Cây Cây số 15 42 cm 6,5 m
4 Tùng La Hán Nhật Bản Cây Cây số 37 45 cm 7,5 m
5 Tùng La Hán Nhật Bản Cây Cây số 39 45,5 cm 7,6 m

 

– Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 10.189.785.000 đồng (Mười tỷ một trăm tám mươi chín triệu bảy trăm tám mươi năm nghìn đồng).

– Tiền đặt trước của tài sản đấu giá: 1.018.000.000 đồng (Một tỷ không trăm mười tám triệu đồng đồng).

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ.

Tổ chức có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Trường Giang Móng Cái. Địa chỉ: Khu 8, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

 Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Từ 09 giờ 00 phút ngày 16 tháng 01 năm 2022. Tại Hội trường 2 của Công ty đấu giá hợp danh Gia Vũ. Địa chỉ: Km 4, khu 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ, nộp phiếu trả giá và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 08/01/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 13/01/2022. Tại trụ sở công ty đấu giá hợp danh Gia Vũ, địa chỉ: số 60, đường Hùng Vương, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày  08/01/2022 đến ngày 14/01/2022 tại Công ty TNHH Trường Giang Móng Cái.

Tiền đặt trước: Được nộp trong giờ hành chính các ngày 12, 13, 14 tháng 01 năm 2022 vào tài khoản số 8090201018071 của Công ty đấu giá hợp danh Gia Vũ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Quảng Ninh.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

 Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016, đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước hợp lệ cho Công ty đấu giá hợp danh Gia Vũ.

 Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng quan tâm có nhu cầu tham khảo hồ sơ đấu giá xin vui lòng liên hệ: Công ty Đấu Giá hợp danh Gia Vũ, địa chỉ: Số 60 đường Hùng Vương, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 090.2.089.188

PV

12:33:43 09-01-GMT+0700

VHDN:Công ty đấu giá hợp danh Gia Vũ tổ chức đấu giá tài sản, chi tiết như sau: Tài sản đấu giá là: Gồm 05 cây Tùng La Hán Nhật Bản STT Tên tài sản ĐVT Mã hiệu Quy cách Đường kính gốc Chiều cao 1 Tùng La Hán Nhật Bản Cây Cây số 6 […]

Đối tác của chúng tôi