Sự kiện - chuyên đề:

Thủ tướng cho phép Hà Nội thí điểm đội quản lý trật tự xây dựng thêm 3 năm

Thủ tướng Chính phủ cho phép Hà Nội tiếp tục thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại thành phố thêm 3 năm đến hết ngày 10/8/2023.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 35/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg ngày 22/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội.

Theo đó, tiếp tục thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội đến hết ngày 10/8/2023 (quy định cũ đến hết ngày 10/8/2020).

UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổng kết việc thực hiện Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/5/2023.

Thủ tướng cho phép Hà Nội thí điểm đội quản lý trật tự xây dựng thêm 3 năm - ảnh 1Thủ tướng cho phép Hà Nội tiếp tục thí điểm đội quản lý trật tự xây dựng thêm 3 năm. Ảnh minh họa. 

Trước đó, UBND TP Hà Nội ban hành công văn số 3847 về việc giao chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trực tiếp quản lý công chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP thuộc đội quản lý trật tự xây dựng đô thị.

Công văn nêu rõ, thực hiện quyết định số 26/2018/QĐ-TTg ngày 22/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại TP Hà Nội, thời hạn thí điểm là 2 năm từ 10/8/2018 đến ngày 10/8/2020.

Qua đánh giá kết quả thực hiện mô hình thí điểm, UBND TP đã báo cáo Ban Chỉ đạo quản lý tổ chức bộ máy và biên chế, Ban Thường vụ Thành ủy thông qua, hoàn thành xin ý kiến các bộ: Nội vụ, Tư pháp, Xây dựng và Thanh tra Chính phủ. Kiến nghị Thủ tướng cho phép TP Hà Nội tiếp tục thực hiện mô hình thí điểm trong 3 năm tiếp theo (đến ngày 10/8/2023).

Theo đó, từ ngày 10/8 đến khi Thủ tướng có quyết định chính thức, UBND TP giao chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ công chức, lao động hợp đồng đang công tác tại đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn để tham mưu giúp UBND cấp quận, huyện thực thi các quy định pháp luật trong lĩnh vực trật tự xây dựng đô thị.

Phân công công chức và lao động hợp đồng thuộc đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện, thị xã phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn trong việc kiểm tra.

Thiết lập hồ sơ, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm, phối hợp với các phòng, ban liên quan trong việc tham mưu giúp UBND quận, huyện, thị xã xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo thẩm quyền và theo phân cấp.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo các sở: Xây dựng, Nội vụ, Tài chính và các cơ quan liên quan để được hướng dẫn, kịp thời báo cáo UBND TP xem xét các nội dung vượt thẩm quyền.

Theo Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị là tổ chức hành chính trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực thi các quy định pháp luật trong lĩnh vực trật tự xây dựng đô thị; được trang bị phương tiện làm việc theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý của UBND cấp huyện và sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Xây dựng.

Nhiệm vụ của Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị là xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn. Phát hiện, lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị theo quy định của pháp luật và theo quy định của UBND thành phố Hà Nội; đề xuất Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo thẩm quyền.

Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị có nhiệm vụ thông báo, kiến nghị và gửi tài liệu có liên quan cho Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát xem xét, khởi tố đối với người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị theo quy định của pháp luật.

Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị được yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước cung cấp các tài liệu như hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng và các tài liệu liên quan khác phục vụ cho công tác kiểm tra; yêu cầu các chủ đầu tư xuất trình giấy phép xây dựng, các tài liệu liên quan đến việc xây dựng công trình.

Đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và với Thanh tra quận, huyện, thị xã tham mưu, đề xuất với Chủ tịch UBND cấp huyện trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn quận, huyện, thị xã; lập chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn để trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Theo TPO

09:08:20 12-12-2020

Thủ tướng Chính phủ cho phép Hà Nội tiếp tục thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại thành phố thêm 3 năm đến hết ngày 10/8/2023. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 35/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 4 […]

Đối tác của chúng tôi