Sự kiện - chuyên đề:

Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư cải cách tiền lương, BHXH

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 415/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công.

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng Ban, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Phó Trưởng ban thường trực. Ba Phó Trưởng ban gồm: Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Các ủy viên là đại diện các bộ, ban ngành liên quan. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam là ủy viên Ban chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng và đôn đốc triển khai thực hiện 3 đề án: Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người quản lý, người lao động trong các doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách BHXH; Đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công. Phối hợp với các Bộ, cơ quan nghiên cứu các chính sách kinh tế – xã hội có liên quan đến chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ…

Theo báo tin tức

11:04:52 02-04-UTC

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 415/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công. Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng Ban, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Phó Trưởng ban thường trực. […]

Đối tác của chúng tôi