Sự kiện - chuyên đề:

thu-tuong-chinh-phu

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt nam 2017 (ảnh VGP)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt nam 2017 (ảnh VGP)

10:30:58 12-12-GMT+0700

Đối tác của chúng tôi