Sự kiện - chuyên đề:

Thủ tướng: Nghiêm khắc phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc

Để thực hiện lời dạy của Bác, Thủ tướng lưu ý việc nghiêm khắc phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm; kiên quyết đẩy lùi nạn tham nhũng, quan liêu, thói vô cảm…

Ban Tuyên giáo TƯ sáng nay tổ chức chương trình giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 với tên gọi “Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng”.

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta; người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới.

Thủ tướng: Nghiêm khắc phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Theo Thủ tướng, Bác đã để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh và thời đại Hồ Chí Minh.

Thủ tướng cho hay, sinh thời Bác Hồ rất quan tâm đến việc bồi dưỡng, xây dựng và nêu gương người tốt, việc tốt. Người từng căn dặn “mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”.

“Những lời dạy của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Những mong muốn của Người vẫn là động lực phấn đấu và hành động của mỗi chúng ta”, Thủ tướng nói.

Chào mừng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu về dự buổi nêu gương hôm nay, Thủ tướng cho rằng, học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài với tổ chức đảng, các cấp chính quyền, tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên.

Việc này góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước ta.

Nhân rộng gương người tốt để có nhiều bông hoa đẹp

Theo Thủ tướng, trong thời gian qua, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng, bước đầu ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Thủ tướng: Nghiêm khắc phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc
Các cá nhân tiêu biểu chia sẻ tại cuộc giao lưu

Nội dung sinh hoạt chính trị, văn hoá quan trọng này ngày càng sâu rộng, trở thành công việc thường xuyên, tự giác thiết thân của mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kết quả của việc học tập cũng đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng nếp sống văn hóa mới, củng cố nền tảng tư tưởng đạo đức cho toàn xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về việc tu dưỡng rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Thủ tướng cho biết, cuộc giao lưu tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình, những mô hình hay, cách làm hiệu quả là công việc cần thiết, có ý nghĩa nhằm nhân rộng gương người tốt để xã hội ta ngày càng có nhiều bông hoa đẹp trong rừng hoa đẹp của đất nước như lời Bác đã dạy.

Thủ tướng: Nghiêm khắc phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao bằng khen, tặng hoa cho 25 tập thể, cá nhân điển hình
Thủ tướng: Nghiêm khắc phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc
Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng và Trưởng Ban Kinh tế TƯ Nguyễn Văn Bình trao hoa và giấy chứng nhận cho một số điển hình và khách mời tham dự

Để có những kết quả cao hơn nữa, Thủ tướng đề nghị cần làm thật tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phải cùng nhau nhận thức sâu sắc hơn về những giá trị cơ bản, sâu sắc của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho đạo đức, tư tưởng, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, của nền văn hóa và con người Việt Nam.

“Tiếp tục xây dựng và nhân rộng hơn nữa các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành trong mọi tầng lớp nhân dân trên mọi lĩnh vực.

Đồng thời nghiêm khắc phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, kiên quyết đẩy lùi nạn tham nhũng, quan liêu, thói vô cảm, vô trách nhiệm, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động”, Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng cũng bày tỏ tin tưởng các điển hình tiêu biểu có mặt hôm nay sẽ phát huy những kết quả đạt được, không ngừng nỗ lực phấn đấu để gặt hái thêm nhiều thành tích, nhân rộng thêm nhiều điển hình tiêu biểu, xứng đáng là tấm gương để mọi người noi theo.

Theo vietnamnet

16:25:16 19-08-GMT+0700

Để thực hiện lời dạy của Bác, Thủ tướng lưu ý việc nghiêm khắc phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm; kiên quyết đẩy lùi nạn tham nhũng, quan liêu, thói vô cảm… Ban Tuyên giáo TƯ sáng nay tổ chức chương trình giao lưu toàn quốc […]

Đối tác của chúng tôi