Sự kiện - chuyên đề:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu, quán triệt Chiến lược phát triển KT-XH

Sáng 28/3/2021, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bước sang ngày làm việc thứ hai.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quán triệt chuyên đề: “Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu, quán triệt chuyên đề: “Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025”. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu, quán triệt chuyên đề: “Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025”. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu, quán triệt chuyên đề: “Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 0 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025”. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu chính – Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội), sáng 28/3/2021. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu chính – Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội), sáng 28/3/2021. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu chính – Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội), sáng 28/3/2021. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu chính – Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội), sáng 28/3/2021. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu chính – Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội), sáng 28/3/2021. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính – Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội), sáng 28/3/2021. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ban lãnh đạo, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TTXVN và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thông tấn xã Việt Nam (Hà Nội). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Ban lãnh đạo, Thường vụ Đảng ủy TTXVN dự hội nghị tại điểm cầu Thống tấn xã Việt Nam (Hà Nội). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Ban lãnh đạo, Thường vụ Đảng ủy TTXVN dự hội nghị tại điểm cầu Thông tấn xã Việt Nam (Hà Nội). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo TTXVN

10:07:57 28-03-UTC

Sáng 28/3/2021, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bước sang ngày làm việc thứ hai. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quán triệt chuyên đề: “Chiến lược phát […]

Đối tác của chúng tôi