Sự kiện - chuyên đề:

Thủ tướng: Phát triển doanh nghiệp có cống hiến cao nhất cho đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ KHĐT thiết kế chính sách phát triển để doanh nghiệp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cống hiến cao nhất cho đất nước, vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Tại buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) ngày 28/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đến việc huy động nguồn lực để phát triển đất nước.

Thủ tướng phát đi nhiều thông điệp về đổi mới tư duy kinh tế, xây dựng nền kinh tế đa thành phần một cách bình đẳng. Ông cũng nhấn mạnh nguồn lực trong nước đóng vai trò lâu dài và mang tính quyết định để phát triển đất nước.

Bộ KHĐT được yêu cầu xây dựng chính sách khuyến khích phát triển những doanh nghiệp có cống hiến cao nhất cho đất nước. Bộ KHĐT là cơ quan cấp bộ thứ ba mà Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc kể từ khi nhậm chức, trước đó là Ngân hàng Nhà nước và Bộ Giao thông Vận tải.

thu tuong pham minh chinh lam viec voi bo khdt anh 2
Thủ tướng khuyến khích phát triển doanh nghiệp vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Ảnh: Chí Hùng.

Phát huy giá trị con người Việt Nam

“Xây dựng chính sách ưu đãi, khuyến khích lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm. Khuyến khích phát triển doanh nghiệp một cách khoa học, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cống hiến cao nhất cho đất nước, vì lợi ích quốc gia, dân tộc”, Thủ tướng nhấn mạnh với lãnh đạo Bộ KHĐT.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu Bộ KHĐT tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực cho công tác quản lý Nhà nước. Bộ này phải xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phải có tầm nhìn, khả thi. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và thiết kế công cụ quản lý, kiểm tra, kiểm soát nguồn lực.

“Bộ KHĐT cần quán triệt tư tưởng chỉ đạo lấy nguồn lực bên trong là cơ bản, là chiến lược lâu dài, mang tính quyết định”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng một trong những nguồn lực bên trong rất quan trọng là giá trị con người Việt Nam, bởi “cơ chế, chính sách, đường lối, tổ chức, vận hành tốt hay xấu đều do yếu tố con người quyết định”. Do đó, Thủ tướng yêu cầu cần đặc biệt tập trung phát huy giá trị con người Việt Nam.

Nguồn lực bên trong là cơ bản, là chiến lược lâu dài, mang tính quyết định. Một trong số đó là giá trị con người Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Ngoài ra, ông cũng yêu cầu chú trọng hơn việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ thiên nhiên như đất đai, tài nguyên, rừng, biển, không khí, môi trường… để phục vụ phát triển đất nước.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh cần đưa truyền thống văn hóa, lịch sử, truyền thống đoàn kết thống nhất của dân tộc ta thành nguồn lực phát triển. Ông giao nhiệm vụ cho Bộ KHĐT tập trung tham mưu các cơ chế, chính sách để khai thác các nguồn lực này.

Về mối quan hệ giữa nguồn lực bên trong và bên ngoài, Thủ tướng nhấn mạnh nội lực là cơ bản, chiến lược lâu dài, là quyết định; ngoại lực là quan trọng, cần thiết, thường xuyên, đột phá, trong đó có các yếu tố như vốn, khoa học công nghệ, trình độ, kinh nghiệm quản lý, thị trường…

Bộ KHĐT cũng được yêu cầu tập trung nghiên cứu, tham mưu sử dụng nguồn lực đầu tư của Nhà nước có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả. Thủ tướng yêu cầu nguồn lực Nhà nước cần tập trung cho các khâu đột phá chiến lược trên tinh thần lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư.

Phát triển nền kinh tế đa thành phần một cách bình đẳng

Về vấn đề cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng khẳng định cần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa các lĩnh vực, trong đó có công nghiệp dịch vụ, công nghiệp giải trí, công nghiệp văn hóa dựa trên nền tảng của công nghiệp sáng tạo và Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Người đúng đầu Chính phủ yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy kinh tế; đổi mới tư duy sáng tạo dựa trên thực tiễn của đất nước, dự báo chiến lược, xóa bỏ tư duy quan liêu bao cấp, xin – cho, dựa dẫm.

Thủ tướng nhấn mạnh cần phát triển nền kinh tế đa thành phần một cách bình đẳng; hội nhập sâu rộng nhưng có lộ trình, hiệu quả, bảo đảm độc lập, tự chủ, hòa bình, ổn định, an ninh, công bằng và tiến bộ xã hội.

Ông lưu ý Bộ KHĐT khi thiết kế các cơ chế chính sách cần quán triệt thông suốt quan điểm phân cấp, phân quyền và cá thể hóa trách nhiệm cá nhân.

thu tuong pham minh chinh lam viec voi bo khdt anh 3
Thủ tướng nhấn mạnh cần phát triển nền kinh tế đa thành phần một cách bình đẳng. Ảnh: Việt Linh.

Trước mắt, Thủ tướng giao khẩn trương nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, điều kiện cho phát triển các khu công nghiệp. Bộ KHĐT cần thiết kế công cụ kiểm tra, giám sát chặt chẽ, hiệu quả và giao cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định và chịu trách nhiệm.

Bộ KHĐT là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, do đó Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý cơ quan này cần lắng nghe, cầu thị, khiêm tốn, học hỏi những góp ý xây dựng, trách nhiệm, tâm huyết, nhất là các ý kiến phát biểu để đi đến thống nhất, có chiều sâu, sát thực tế, hiệu quả trong thực hiện, nhất là việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần giải quyết khó khăn cho địa phương, người dân và doanh nghiệp là không nói không, không nói khó và không nói có mà không làm (3 không). “Các bộ, ngành, địa phương khó khăn thì mới cần đến Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Bộ KHĐT để giải quyết”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Gói chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ảnh hưởng bởi Covid-19

Báo cáo tại buổi làm việc, Bộ trưởng KHĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết cơ quan này đang tiếp tục nghiên cứu, xây dựng đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ bổ sung cho các đối tượng còn gặp khó khăn bởi dịch Covid-19 và các giải pháp để tận dụng tối đa cơ hội, phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bộ sẽ trình Chính phủ các đề xuất này trong tháng 5.

Bộ KHĐT đang tập trung xây dựng quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, tập trung đầu tư vào vùng trọng điểm và các cực tăng trưởng, tránh phân tán và sử dụng nguồn lực kém hiệu quả giữa các địa phương trong vùng và giữa các vùng.

“Tập trung phát triển trung tâm tài chính tại TP.HCM và Đà Nẵng để tranh thủ các dòng dịch chuyển vốn đầu tư sau đại dịch Covid-19, tạo động lực tăng trưởng mới cho đất nước”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Phát triển trung tâm tài chính tại TP.HCM và Đà Nẵng để tranh thủ vốn đầu tư sau đại dịch Covid-19

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Ngoài ra, Bộ KHĐT cũng đang xây dựng đề án phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng trung tâm kinh tế biển mạnh định hướng đến năm 2030, dự kiến trình Thủ tướng vào tháng 12.

Bộ còn xây dựng kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 và sẽ trình Chính phủ trong tháng 5. Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 sẽ được trình Thủ tướng trong tháng 6.

Bộ cũng xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025. Bộ sẽ nghiên cứu, xây dựng các cơ chế thí điểm cho đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp khởi nghiệp, chính sách khuyến khích doanh nghiệp quan tâm đến đổi mới sáng tạo, xây dựng quỹ đầu tư mạo hiểm để hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Theo Zing

10:31:21 29-04-GMT+0700

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ KHĐT thiết kế chính sách phát triển để doanh nghiệp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cống hiến cao nhất cho đất nước, vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Tại buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) ngày 28/4, Thủ tướng Phạm […]

Đối tác của chúng tôi