Sự kiện - chuyên đề:

Thủ tướng: Tự lực, tự cường phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chủ động, tự lực, tự cường phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.

Quân ủy Trung ương sáng 22/8, tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26/01/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo”(Nghị quyết số 08).

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự, chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có các Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo các bộ, ngành và tướng lĩnh, sĩ quan trong quân đội.

Tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng giới thiệu nội dung cơ bản của Nghị quyết số 08.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Quốc phòng báo cáo quá trình xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bằng tinh thần trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng, các đại biểu đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương đã phát biểu tham luận đề cập tới nhiều vấn đề quan trọng.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt, làm rõ những vấn đề chính trị, lý luận, thực tiễn và chỉ ra những nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại. Với 3 yếu tố then chốt, gồm: Tiềm lực khoa học công nghệ, nhân lực và xây dựng thể chế, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết số 08 đã đề ra.

Nghị quyết số 08 thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự kỳ vọng và tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với ngành công nghiệp quốc phòng, góp phần cụ thể hóa mục tiêu xây dựng Quân đội đến năm 2025 cơ bản tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Việc thực hiện Nghị quyết số 08 cũng góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Để tổ chức thực hiện thật tốt, có kết quả thiết thực Nghị quyết, Thủ tướng đề nghị các đại biểu nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai thực hiện, từ đó tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, tổ chức lại các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, tiến tới thành lập tổ hợp công nghiệp quốc phòng bảo đảm tinh, gọn, hiệu quả, tiên tiến, hiện đại. Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nguồn lực tài chính, khoa học công nghệ cho phát triển công nghiệp quốc phòng.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng với việc coi trọng kết hợp xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng trong chiến lược xây dựng, phát triển công nghiệp quốc gia, Thủ tướng cho rằng cần xây dựng, thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương về phát triển công nghiệp quốc phòng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hình thức hợp tác, chuyển giao công nghệ, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, cần tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định trong Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị đến đúng đối tượng, đảng viên và cán bộ, chiến sỹ; đồng thời có kế hoạch, lộ trình, bước đi vững chắc, phù hợp để triển khai thực hiện một cách bài bản, chặt chẽ, khoa học, hiệu quả.

Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cần nắm vững, hiểu sâu, thực hiện đúng, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 08; tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức, thống nhất cao về ý chí, hành động để phát triển công nghiệp quốc phòng gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, đủ sức mạnh, tiềm lực, khả năng phục vụ có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng của đất nước trong giai đoạn mới…

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng đã tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển, ngành Quân giới – Công nghiệp quốc phòng Việt Nam luôn được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của các cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước.

Các quan điểm chỉ đạo về xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã trở thành những nguyên tắc cơ bản, lâu dài, được kế thừa, khẳng định và phát triển trong các nghị quyết về công nghiệp quốc phòng.

Quân ủy Trung ương đã nghiên cứu kỹ lưỡng, báo cáo và được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 08 về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Nghị quyết này đã kế thừa, phát triển các luận điểm mới về công nghiệp quốc phòng Việt Nam, trong đó nổi bật nhất là định hướng chiến lược và các giải pháp then chốt để thích ứng với tình hình mới…

Theo vietnamnet

15:25:33 22-08-GMT+0700

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chủ động, tự lực, tự cường phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia. Quân ủy Trung ương sáng 22/8, tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26/01/2022 của […]

Đối tác của chúng tôi