Sự kiện - chuyên đề:

Thừa Thiên Huế: Giám sát dịch bệnh trên tôm phục vụ xuất khẩu

Nhằm nâng cao công tác phòng, chống và cảnh báo dịch bệnh, góp phần phát triển nuôi tôm bền vững; UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch về giám sát dịch bệnh trên tôm phục vụ xuất khẩu, giai đoạn 2018- 2020 trên địa bàn tỉnh…

Theo kế hoạch, mục tiêu đề ra là 100% cơ sở sản xuất tôm giống được giám sát dịch bệnh đến năm 2020 và 100% cơ sở nuôi thâm canh, bán thâm canh phục vụ xuất khẩu được giám sát dịch bệnh từ năm 2018 trở đi. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến kiến thức về các biện pháp kỹ thuật phòng chống dịch bệnh và các quy định liên quan.

Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nuôi tôm nước lợ về các quy định của Việt Nam, quy định của OIE và của các nước về vệ sinh thú y đối với tôm nhập khẩu từ Việt Nam. Cùng với đó, đào tạo đào tạo, tập huấn chuyên sâu về giám sát dịch bệnh thủy sản cho trên 70% cán bộ tỉnh, huyện và 30% cán bộ xã làm công tác thú y thủy sản…

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, các giải pháp thực hiện, gồm: Kiện toàn năng lực giám sát, điều tra và ứng phó dịch bệnh của ngành Thú y từ tỉnh đến cơ sở và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan; xây dựng cơ sở dữ liệu dịch bệnh ở tôm và dữ liệu giám sát dịch bệnh phục vụ truy xuất nguồn gốc và dự tính, dự báo tình hình nhằm chủ động các biện pháp phòng chống. Kiện toàn năng lực của Trạm chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật của Chi cục Chăn nuôi và Thú y; chuẩn hóa các quy trình chẩn đoán, xét nghiệm các dịch bệnh trên tôm nước lợ đảm bảo cho công tác giám sát dịch bệnh.

Tập huấn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ kỹ thuật và nhân viên tham gia trong từng công đoạn sản xuất: nuôi, chăm sóc, sơ chế và chế biên tôm về các quy định phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình thông tin, tuyên truyền, phổ biến các biện pháp và yêu cầu kỹ thuật về cơ sở nuôi tôm an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh.

Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nuôi tôm có chuỗi sản xuất đảm bảo an toàn dịch bệnh đăng ký xây dựng và triển khai “Kế hoạch giám sát dịch bệnh” tại cơ sở; đăng ký chứng nhận cơ sở sản xuất, nuôi tôm an toàn dịch bệnh theo quy định của pháp luật…

Theo TN&MT

13:53:33 14-11-GMT+0700

Nhằm nâng cao công tác phòng, chống và cảnh báo dịch bệnh, góp phần phát triển nuôi tôm bền vững; UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch về giám sát dịch bệnh trên tôm phục vụ xuất khẩu, giai đoạn 2018- 2020 trên địa bàn tỉnh… Theo kế hoạch, mục tiêu đề […]

Đối tác của chúng tôi