Sự kiện - chuyên đề:

Thương lượng tập thể góp phần thúc đẩy bình đẳng cho người lao động

Theo một báo cáo mới của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), báo cáo đầu tiên trong series báo cáo quan trọng về đối thoại xã hội, thương lượng tập thể có thể thúc đẩy bình đẳng và thúc đẩy tính bao trùm.

Báo cáo rà soát các thỏa ước lao động tập thể và thực hành tại 80 quốc gia có mức độ phát triển kinh tế khác nhau cũng như khuôn khổ pháp luật và quy định của 125 quốc gia, qua đó cho thấy, số lượng người lao động thuộc diện bao phủ trong các thỏa ước thương lượng tập thể càng nhiều thì mức chênh lệch tiền lương càng thấp. Thương lượng tập thể là quá trình thương lượng tự nguyện giữa một hay nhiều người sử dụng lao động (hoặc tổ chức của họ) với một hay nhiều tổ chức của người lao động. Thương lượng tập thể có thể giảm thiểu bất bình đẳng về tiền lương trong doanh nghiệp, lĩnh vực hay ngành nghề một cách hiệu quả.

Thương lượng tập thể góp phần thúc đẩy bình đẳng cho người lao động
Thương lượng tập thể góp phần thúc đẩy bình đẳng cho người lao động. Ảnh minh họa: TTXVN

Thương lượng tập thể cũng có thể góp phần thu hẹp khoảng cách trả lương theo giới. Hơn một nửa (59%) các thỏa ước lao động tập thể thuộc phạm vi nghiên cứu của ILO thể hiện sự cam kết của người sử dụng lao động hay tổ chức của họ và tổ chức của người lao động (đặc biệt là công đoàn) cùng giải quyết bất bình đẳng giới bằng cách đảm bảo trả công bình đẳng cho công việc có giá trị như nhau, đảm bảo chế độ thai sản và nghỉ phép vì lý do gia đình cũng như giải quyết bạo lực trên cơ sở giới tại nơi làm việc.

Theo báo cáo, mức lương, thời giờ làm việc và các điều kiện làm việc khác của hơn một phần ba số người lao động (35%) ở 98 quốc gia được xác lập thông qua các cuộc thương lượng tập thể tự chủ giữa công đoàn và người sử dụng lao động hay tổ chức của người sử dụng lao động.

Theo nghiên cứu của ILO, thương lượng tập thể sẽ là một công cụ cần thiết để đối phó với những thay đổi cơ bản đang thách thức cả thế giới việc làm. Xét đến tốc độ phát triển nhanh chóng của các hình thức bố trí công việc đa dạng – bao gồm công việc tạm thời, bán thời gian và công việc theo yêu cầu, các mối quan hệ việc làm nhiều bên, việc tự làm phụ thuộc và mới đây nhất là các công việc trên nền tảng internet, được thực hiện trong khuôn khổ các mối quan hệ công việc và việc làm khác nhau – một số quốc gia đã thực hiện các bước để đảm bảo công nhận hiệu quả quyền thương lượng tập thể của mọi người lao động.

Theo QĐND

16:24:34 06-05-GMT+0700

Theo một báo cáo mới của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), báo cáo đầu tiên trong series báo cáo quan trọng về đối thoại xã hội, thương lượng tập thể có thể thúc đẩy bình đẳng và thúc đẩy tính bao trùm. Báo cáo rà soát các thỏa ước lao động tập thể […]

Đối tác của chúng tôi