Sự kiện - chuyên đề:

Thường vụ Quốc hội xem xét các kế hoạch kinh tế-xã hội, ngân sách, đầu tư công

Không chỉ kết quả năm nay mà cả kế hoạch giai đoạn 5 năm tới về kinh tế – xã hội, ngân sách, đầu tư công, tài chính đều sẽ được đặt lên bàn Thường vụ Quốc hội.

Phiên họp tháng 9/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Không chỉ kết quả thực hiện năm nay mà cả kế hoạch giai đoạn 5 năm tới về kinh tế – xã hội, ngân sách, đầu tư công, tài chính đều sẽ được đặt lên bàn Thường vụ Quốc hội trong phiên họp thứ 49, bắt đầu từ ngày 12/10 đến hết buổi sáng ngày 15/10.

Gần trọn ngày 13/10, Thường vụ Quốc hội sẽ nghe và thảo luận về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công của năm 2020, dự kiến kế hoạch 2021 và giai đoạn 2021-2005.

Kết quả thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 cũng được xem xét cùng ngày.

Những nội dung trên thời gian qua đã được các ủy ban chuyên môn của Quốc hội tiến hành thẩm tra. Kết quả sơ bộ cho thấy, một số chỉ tiêu kinh tế của năm 2020 và giai đoạn 2016 – 2020, trong đó có tốc độ tăng GDP đã không thể hoàn thành. Tái cơ cấu nền kinh tế cũng không thành công như mong đợi với 7/22 mục tiêu có khả năng không hoàn thành, trong đó có bội chi ngân sách nhà nước và nợ xấu.

Bên cạnh nội dung trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát “Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên”, cho ý kiến về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ailen cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.

Các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 10 của Quốc hội; kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 của Quốc hội; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2020 cũng nằm trong chương trình phiên họp 49.

Môt số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), chuẩn bị kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM cũng sẽ được Thường vụ Quốc hội xem xét tại phiên họp  này.

Theo Đầu Tư

10:34:00 08-10-GMT+0700

Không chỉ kết quả năm nay mà cả kế hoạch giai đoạn 5 năm tới về kinh tế – xã hội, ngân sách, đầu tư công, tài chính đều sẽ được đặt lên bàn Thường vụ Quốc hội. Không chỉ kết quả thực hiện năm nay mà cả kế hoạch giai đoạn 5 năm tới […]

Đối tác của chúng tôi