Sự kiện - chuyên đề:

Thường vụ Quốc hội xem xét danh mục và vốn cho dự án phục hồi KTXH

Chiều 29/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì Phiên họp bất thường tháng 8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Quang cảnh Phiên họp bất thường tháng 8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn

Quang cảnh Phiên họp bất thường tháng 8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách Trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; Tờ trình của Chính phủ về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ.

Việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án phục vụ phục hồi kinh tế, phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Song, tại Nghị quyết số 29/2021/QH15, Quốc hội đã giao thẩm quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với Chính phủ trước khi phân giao chi tiết. Đây là lần thứ 4 Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với nội dung này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, do nhiều nguyên nhân khác nhau, cả chủ quan và khách quan, hiện nay tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đang rất chậm, đặc biệt là gói chính sách tài khóa, tiền tệ được Quốc hội quyết định tại Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất vào tháng 1/2022. Sau 8 tháng, đến nay, Chính phủ đã hoàn tất danh mục này để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi phân bổ chi tiết.

“Với tinh thần khẩn trương, tích cực nhất có thể, nhanh được ngày nào tốt ngày đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban Tài chính – Ngân sách phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tiến hành rà soát, thẩm tra. Hôm nay, do đã đủ điều kiện trình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan chức năng đã nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp bất thường để cho ý kiến về hai nội dung này, về bản chất đều là xem xét quyết định phân bổ vốn đầu tư công”- Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, chiều 11/1/2022, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội với quy mô khoảng 350.000 tỉ đồng để chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ kịp thời cho phục hồi, phát triển bền vững kinh tế – xã hội. Với nghị quyết này, các gói chính sách tài khóa, tiền tệ, các chính sách khác sẽ triển khai trong 2 năm 2022-2023.

Ngay sau đó, ngày 30/1/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và triển khai Nghị quyết 43 của Quốc hội.

Nghị quyết số 11 của Chính phủ nêu ra 5 nhóm giải pháp (mở cửa nền kinh tế gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế, phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm; hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh) với những nhiệm vụ cụ thể, huy động, phân bổ nguồn lực chi tiết.

Theo KTĐT

15:45:06 29-08-GMT+0700

Chiều 29/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì Phiên họp bất thường tháng 8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Quang cảnh Phiên họp bất thường […]

Đối tác của chúng tôi