Sự kiện - chuyên đề:

Tiếp tục gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất: “Liều vắc – xin” giúp doanh nghiệp vượt khó và phát triển

Để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch Covid-19, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế chủ động nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành nhiều chính sách giảm, gia hạn tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất. Năm 2021, ước tính số thuế, tiền thuê đất được gia hạn khoảng 115.000 tỷ đồng

Doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh nhờ có sự hỗ trợ từ chính sách của Chính phủ. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước

Ông Cao Anh Tuấn – Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, để hỗ trợ doanh nghiệp (DN), người dân ứng phó với dịch Covid-19 phù hợp với bối cảnh, điều kiện của đất nước theo chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.  Bộ Tài chính đã chủ động nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền và ban hành theo thẩm quyền nhiều chính sách thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế.

Ông  Cao Anh Tuấn cho biết thêm, trong năm qua ngành Thuế luôn đồng hành cùng với DN, lắng nghe ý kiến của DN cũng như nắm bắt khó khăn của DN để báo cáo cấp có thẩm quyền thực hiện các gói giảm, giãn thuế để hỗ trợ cho DN. Ngay từ quý I/2020, Bộ Tài chính đã có giải pháp báo cáo Chính phủ để thực hiện thông qua Nghị định 41 về gia hạn thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Tổng số tiền thuế và thu ngân sách đã gia hạn, miễn, giảm theo các chính sách đã ban hành ước thực hiện cả năm đạt khoảng 123,7 nghìn tỷ đồng. Trong đó, số tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 87,3 nghìn tỷ đồng; số được miễn, giảm khoảng 36,4 nghìn tỷ đồng.

Có thể thấy, đặt trong tổng thể các giải pháp hỗ trợ DN, người dân đã được ban hành và triển khai thực hiện vào thực tế, các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất nêu trên được đánh giá là kịp thời, có tác động tích cực và được cộng đồng DN, người dân đánh giá cao, góp phần tháo gỡ khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì tăng trưởng.

“Chúng tôi thấy rằng, một kết quả rất mừng là đến cuối năm, cơ bản là 96%  số thuế được gia hạn của các DN đã nộp lại cho NSNN. Điều đó thể hiện: một là, các DN cơ bản đã phục hồi; thứ hai là ý thức tuân thủ pháp luật của các DN cũng rất tốt và đặc biệt trong bối cảnh khó khăn cộng đồng DN đã chung tay cùng Nhà nước thực hiện tốt nghĩa vụ NSNN” – ông Cao Anh Tuấn nhấn mạnh.

Gia hạn chính sách, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

Chia sẻ thêm về giải pháp hỗ trợ DN trong thời gian tới, ông Cao Anh Tuấn cho biết, để tiếp tục hỗ trợ DN, người dân vượt qua khó khăn và thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát tình hình thực tế để nghiên cứu việc xây dựng và triển khai các giải pháp hỗ trợ tiếp.

Thứ nhất, tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay trong năm 2021, theo Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành để hỗ trợ ngành hàng không. Ước tính số tiền thuế được giảm để hỗ trợ DN khoảng 900 tỷ đồng.

Thứ hai, tiếp tục rà soát, giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 từ ngày 1/1/2021 đến ngày 30/6/2021 (trên cơ sở kế thừa các mức thu khoản phí, lệ phí đã quy định tại các thông tư giảm phí, lệ phí hỗ trợ Covid-19 đã ban hành năm 2020) với số tiền phí, lệ phí ước giảm khoảng 1.000 tỷ đồng.

Thứ ba, trình Chính phủ hướng dẫn việc cho phép được tính vào chi phí được trừ của DN, tổ chức các khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại khoản 8 điều 3 Nghị quyết số 128/2020/QH14 của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2021. Ước tính số tiền thuế DN được giảm nghĩa vụ khoảng 170 tỷ đồng.

Thứ tư, trình Chính phủ ban hành nghị định tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất trong năm 2021 cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ước tính số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn khoảng 115.000 tỷ đồng.

Đồng thời, Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi sát diễn biến thực tế về tình hình dịch Covid-19, về hoạt động của DN cũng như thị trường và các định hướng, chủ trương của Đảng, Nhà nước để xem xét, nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền các giải pháp về thuế, phí, lệ phí phù hợp.

“Cùng với việc xây dựng, triển khai các giải pháp về chính sách nêu trên, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh công tác hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh hiện đại hoá toàn diện các lĩnh vực của ngành Tài chính; đặc biệt là trong các lĩnh vực thuế, hải quan, vốn được xem là các lĩnh vực có liên quan nhiều và trực tiếp tới DN…, góp phần kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, tạo điều kiện để DN hoạt động ổn định và phát triển” – ông Cao Anh Tuấn chia sẻ.

Thủ tục hưởng chính sách hỗ trợ đơn giản, thuận lợiViệc xây dựng các giải pháp hỗ trợ được cơ quan thuế căn cứ từ kinh nghiệm thực tế, cũng như tham khảo ý kiến rộng rãi của cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong toàn xã hội nhằm đưa các giải pháp nhanh chóng tới được các đối tượng cần hỗ trợ. Tại các văn bản quy phạm pháp luật được Bộ Tài chính ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đều đã quy định rõ việc áp dụng ngay các giải pháp hỗ trợ mà không phải chờ báo cáo mức độ ảnh hưởng của doanh nghiệp. Các đối tượng thụ hưởng sẽ tự xác định, kê khai số thuế phải nộp dựa trên quy định của pháp luật về thuế và điều kiện thực tế của mình, đảm bảo việc thực hiện công khai, minh bạch và thuận lợi.

Theo TC

11:28:06 24-03-GMT+0700

Để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch Covid-19, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế chủ động nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành nhiều chính sách giảm, gia hạn tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất. Năm 2021, ước tính số thuế, tiền thuê đất được gia […]

Đối tác của chúng tôi