Sự kiện - chuyên đề:

Tỉnh Quảng Ninh: Thành lập ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

VHDN: Ngày 22/6/2022, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu tại Hội nghị công bố.

Ngay sau khi Hội nghị Trung ương 5 kết thúc, Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XIII) đã thống nhất chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh ngay lập tức đã thảo luận, thống nhất quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Quảng Ninh là một trong những tỉnh thành thành lập sớm nhất.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh gồm 15 thành viên, Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng ban. Các đồng chí Phó ban gồm: Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh; Vũ Xuân Diện, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Vũ Quyết Tiến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Thành; Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm một số đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh được thực hiện theo Quy định 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư; Ban Chỉ đạo có con dấu riêng, sử dụng tài khoản của Văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ hoạt động. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do Văn phòng Tỉnh ủy bảo đảm theo quy định; Sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo sẽ xây dựng, ban hành Quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh nhấn mạnh: Trong những năm qua, Quảng Ninh luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đặc biệt quan tâm xây dựng cơ chế đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực bằng các biện pháp tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, pháp luật để đạt kết quả toàn diện, từng bước tạo chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị của toàn tỉnh; được nhân dân quan tâm, đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh ra mắt.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Quảng Ninh nhận thức trước yêu cầu mới trong hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vẫn còn nhiều việc phải làm. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh sẽ tuyệt đối tuân thủ và chấp hành sự thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác theo Quy định số 67-QĐ/TW ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư.

Vũ Hữu Quý

11:49:28 22-06-GMT+0700

VHDN: Ngày 22/6/2022, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo. Ngay sau khi Hội nghị Trung ương 5 kết thúc, Ban Chấp hành […]

Đối tác của chúng tôi