Sự kiện - chuyên đề:

Tổ chức, thực hiện BHYT học sinh,sinh viên năm học 2020-2021

VHDN: Hằng năm, vào trước năm học mới, BHXH Việt Nam đều có Công văn chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung tổ chức, thực hiện tốt công tác BHYT học sinh, sinh viên (HSSV).

BHXH Việt Nam đánh giá, thời gian qua, BHXH các tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy,UBND tỉnh và tích cực phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện công tác BHYT HSSV đem lại kết quả tích cực, số HSSV tham gia BHYT hằng năm đều tăng. Kết quả năm học 2019-2020, tỷ lệ HSSV tham gia BHYT đạt 95,2%, tăng 1% so với năm học 2018-2019, trong đó nhiều trường học đã đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT.

Năm học 2020 – 2021, để công tác này tiếp tục đạt hiệu quả, phấn đấu 100% HSSV tham gia BHYT, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh:

Tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác BHYT HSSV năm học 2020-2021 trên địa bàn, trong đó: giao chỉ tiêu tham gia BHYT HSSV đối với từng cơ sở giáo dục; đưa chỉ tiêu tham gia BHYT HSSV là một trong các tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, cũng như để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT HSSV trong các cơ sở giáo dục;… phấn đấu đến hết năm học 2020-2021 đạt 100% HSSV tham gia BHYT.

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác BHYT HSSV, tổ chức khen thưởng đối với tập thể nhà trường, cá nhân thực hiện tốt công tác BHYT HSSV. Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật BHYT trước thềm năm học mới 2020-2021 đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, HSSV và các bậc phụ huynh bằng nhiều hình thức.

Phối hợp với các sở, ngành có liên quan đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ hoặc huy động các nguồn tài trợ hợp pháp khác để hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho HSSV trên địa bàn, nhất là những HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn đảm bảo kịp thời quyền lợi về khám bệnh, chữa bệnh cho tất cả người dân và HSSV theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức hội – đoàn thể liên quan, các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHYT HSSV năm học 2020-2021.

BHXH Việt Nam lưu ý, căn cứ diễn biến tình hình thực tiễn về dịch Covid-19 tại địa phương, BHXH các tỉnh lựa chọn các hình thức truyền thông phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và địa phương.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cũng chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí trong ngành tăng cường truyền thông chính sách BHYT HSSV trên các kênh truyền thông, Cổng thông tin điện tử của ngành; đăng tải tin, bài, phóng sự, video, inforgraphic về BHYT HSSV trên mạng xã hội; xây dựng, phát hành các ấn phẩm truyền thông và phối hợp với các đơn vị ngoài ngành tích cực tuyên truyền về BHYT HSSV…

Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT trên phạm vi cả nước, để HSSV được thụ hưởng đầy đủ quyền được chăm sóc sức khỏe, thiết nghĩ ngoài sự quyết tâm, nỗ lực của ngành BHXH, rất cần sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan, nhất là ngành Giáo dục và Đào tạo./.

Ngọc Châu

10:31:12 11-09-2020

VHDN: Hằng năm, vào trước năm học mới, BHXH Việt Nam đều có Công văn chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung tổ chức, thực hiện tốt công tác BHYT học sinh, sinh viên (HSSV). BHXH Việt Nam đánh giá, thời gian qua, BHXH các tỉnh đã chủ động […]

Đối tác của chúng tôi