Sự kiện - chuyên đề:

Vị trí và đường đi của cơn bão Tembin. Nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn Trung Ương

09:45:44 25-12-GMT+0700

Đối tác của chúng tôi