Sự kiện - chuyên đề:

Tổng Bí thư: Ấm no, hạnh phúc thực chất cho dân mới là thành công của Đại hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đại hội chỉ là mở đầu, mang lại ấm no, hạnh phúc thực chất cho nhân dân mới là thành công của Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng 1/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng điều lệ Đảng, sáng suốt lựa chọn lựa chọn và bầu những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đại hội đã giao trọng trách cho Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội.

Nhận thức rõ trách nhiệm to lớn trước Đảng, nhân dân và đất nước, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII nguyện đoàn kết một lòng, toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy trí tuệ, đem hết sức mình cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ to lớn đã được Đại hội lần này xác định”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước khẳng định: “Đến giờ phút này, chúng ta có thể vui mừng báo cáo với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ta đã thành công rất tốt đẹp”.

Tổng Bí thư: Ấm no, hạnh phúc thực chất cho dân mới là thành công của Đại hội - 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng lần này sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta sớm trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng XHCN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Tôi đề nghị ngay sau Đại hội này, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta về kết quả của Đại hội, nghiên cứu quán triệt sâu sắc nghị quyết và các Văn kiện Đại hội. Khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, sớm đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định quan trọng của Đại hội lần này thành hiện thực sinh động trong thực tế, chứ không phải đại hội xong là coi như xong”.

Đại hội chỉ là mở đầu. Còn làm được hay không, mai kia có biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động hay không, có ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân hay không, đấy mới là thành công thực tế của Đại hội”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, điều này cực kỳ quan trọng. Vừa qua kiểm tra, kiểm điểm chúng ta vẫn thừa nhận, tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, sắp tới phải hết sức chú ý cái này. Muốn thế phải thể chế hóa, cụ thể hóa có chương trình kế hoạch cụ thể, từ trên xuống dưới, lãnh đạo rất sâu sát, cụ thể, quyết liệt, kiểm tra đôn đốc thường xuyên. Kịp thời biểu dương khen thưởng người tốt, việc tốt, phê bình thậm chí kỷ luật người làm sai, làm hỏng, làm trái nghị quyết đường lối của Đảng. Tinh thần ấy mới là quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, “với tinh thần như chúng tôi vẫn nói là năm sau phải phát triển tốt hơn năm trước. Lần này, đề nghị nhiệm kỳ khóa XIII phải làm tốt hơn nhiệm kỳ khóa XII”.

Trong không khí chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng và đón xuân Tân Sửu đang về mang theo những điều tốt lành, “chúng ta tự hào và tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh, bản lĩnh và trí tuệ và ý chí của toàn đảng, toàn dân tộc ta vào tương lai tươi sáng của đất nước ta”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kết thúc diễn văn bế mạc Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo VTC news

16:21:05 01-02-GMT+0700

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đại hội chỉ là mở đầu, mang lại ấm no, hạnh phúc thực chất cho nhân dân mới là thành công của Đại hội. Phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng 1/2, Tổng Bí thư, […]

Đối tác của chúng tôi