Sự kiện - chuyên đề:

Tổng Bí thư chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo TW về chống tham nhũng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi.

Sáng 27/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tại cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo đến nay. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng xác định yêu cầu nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

HÌnh ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Theo TTXVN

09:45:11 27-04-GMT+0700

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi. Sáng 27/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí […]

Đối tác của chúng tôi