Sự kiện - chuyên đề:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV

Chiều 9/1/2023, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội ở Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Phiên bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự phiên bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ hai.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự phiên bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ hai.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự phiên bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ hai.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự phiên bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ hai.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự phiên bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ hai.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự phiên bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ hai.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự phiên bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ hai.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự phiên bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ hai.

Theo TTXVN

15:06:49 09-01-GMT+0700

Chiều 9/1/2023, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội ở Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Phiên bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng […]

Đối tác của chúng tôi