Sự kiện - chuyên đề:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để làm cho Đảng ta ngày càng mạnh hơn

Sáng nay, 9/12, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng do Bộ Chính trị tổ chức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là để làm cho Đảng ta ngày càng mạnh hơn; cán bộ, đảng viên gương mẫu hơn; tổ chức đảng có sức chiến đấu cao hơn; đoàn kết nội bộ tốt hơn; gắn bó với nhân dân mật thiết hơn; thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao hơn; chứ không phải ngược lại, không phải ‘đóng cửa’ để chỉnh đốn Đảng…

Sáng 9/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh và chào mừng tất cả các đại biểu tham dự Hội nghị. Để hội nghị hiểu rõ, sâu hơn, về những nội dung cơ bản và tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi sâu, phân tích và trả lời 3 câu hỏi: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã bàn nhiều, làm nhiều, vì sao lần này Trung ương tiếp tục làm; những điểm mới trong các quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng kỳ này và cần phải làm gì, làm như thế nào để thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, biến Nghị quyết thành thực tiễn sinh động.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng là đòi hỏi cả về lý luận, thực tiễn cũng như yêu cầu đặt ra trong quá trình phát triển. Điểm mới lần này là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng sâu rộng hơn về nội dung và phạm vi, không chỉ xây dựng chỉnh đốn trong các cơ quan Đảng, mà cả hệ thống chính trị. Phòng chống không chỉ tham nhũng, mà cả tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, bởi tham nhũng chỉ là biểu hiện, là phần ngọn của suy thoái tư tưởng, đạo đức lối sống. Chính vì thế, kỳ này phải làm từ gốc, không chỉ ngăn chặn và đẩy lùi, mà còn phải chủ động tiến công và xử lý nghiêm.

“Vấn đề rất quan trọng có ý nghĩa quyết định vẫn là làm thế nào để tổ chức thực hiện thật tốt, có kết quả thiết thực Kết luận và Quy định mới của Hội nghị Trung ương lần này, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Trong đó, phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Kết luận và Quy định; nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận và Quy định trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách; mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, ngay sau hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước, nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình. “Mọi đảng viên đều phải làm như vậy, chứ không phải chỉ đứng ngoài mà ‘phán’, hoặc ‘chờ xem’, coi như mình vô can” – Tổng Bí thư yêu cầu.

Đặc biệt, việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần được chuẩn bị thật chu đáo, chỉ đạo tỉ mỉ, chặt chẽ; tiến hành nghiêm túc, thận trọng; làm đến đâu chắc đến đó, đạt kết quả cụ thể, thực chất. Hết sức tránh làm lướt, làm qua loa, hình thức, chiếu lệ. Khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang, thậm chí biến cuộc họp tự phê bình và phê bình thành nơi vuốt ve, ca tụng lẫn nhau. Đồng thời cũng ngăn chặn, tránh tình trạng lợi dụng dịp này để “đấu đá”, “hạ bệ” nhau với những động cơ không trong sáng.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, kinh nghiệm cho thấy, muốn tự phê bình và phê bình có kết quả tốt, điều quan trọng là phải giữ vững nguyên tắc của Đảng, thật sự phát huy dân chủ trong Đảng; người đứng đầu phải gương mẫu làm trước và phải có các hình thức dân chủ để quần chúng đóng góp, phê bình cán bộ, đảng viên và phải nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phê bình đúng đắn. Những trường hợp sai phạm nghiêm trọng mà không thành khẩn, không tự giác, tập thể giúp đỡ mà không tiếp thu thì phải xử lý thích đáng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Tổng Bí thư cũng nêu rõ, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là để làm cho Đảng ta ngày càng mạnh hơn; cán bộ, đảng viên gương mẫu hơn; tổ chức đảng có sức chiến đấu cao hơn; đoàn kết nội bộ tốt hơn; gắn bó với Nhân dân mật thiết hơn; thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao hơn; chứ không phải ngược lại, không phải “đóng cửa” để chỉnh đốn Đảng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc xây dựng tổ chức, xây dựng con người, là công tác con người, rất dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ của con người. Vì vậy thường rất khó, rất phức tạp, nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Đảng ta đã làm, làm nhiều, làm thường xuyên và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nếu không làm thì không có được những thành quả như ngày nay.

Tuy nhiên, trước yêu cầu mới của nhiệm vụ cách mạng, trước thực trạng một số yếu kém, khuyết điểm như đã nói ở các phần trên, hơn lúc nào hết, Đảng ta càng phải đặc biệt coi trọng hơn nữa nhiệm vụ xây dựng Đảng như Đại hội XIII và Hội nghị Trung ương 4 lần này đã chỉ ra, tạo bước chuyển thật sự trong công tác này.

Một lần nữa khẳng định, những nội dung được quán triệt tại Hội nghị cán bộ toàn quốc hôm nay là những vấn đề rất cơ bản và hệ trọng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng, với truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng ta, với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, lại được Nhân dân đặt nhiều kỳ vọng, hưởng ứng, đồng tình ủng hộ, nhất định chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và các Nghị quyết, Quyết định khác, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là đạo đức, là văn minh, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của toàn dân tộc.

Theo KTĐT

13:55:06 09-12-GMT+0700

Sáng nay, 9/12, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng do Bộ Chính trị tổ chức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, xây dựng, chỉnh đốn […]

Đối tác của chúng tôi