Sự kiện - chuyên đề:

Tổng bí thư: “Tập trung đổi mới mô hình quản trị, tự chủ đại học”

Buổi sáng cuối cùng của tháng 9 Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến Học viện Nông nghiệp Việt Nam dự khai giảng. Đây là một trong những cơ sở giáo dục đại học đang thực hiện mô hình tự chủ đại học.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự khai giảng ở Học viện Nông nghiệp. Ảnh: Thanh Hùng

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lời chúc mừng, biểu dương những thành tựu to lớn mà các thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện đã đạt được trong hơn 60 năm qua.

Tổng bí thư cũng nhấn mạnh, Đảng ta đã khẳng định, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu và khoa học – công nghệ là then chốt đối với sự phát triển của đất nước.

Tổng bí thư cũng đề nghị các bộ ngành, học viện trong thời gian tới cần tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ.

  1. Đầu tiên là tích cực thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
  2. Tiếp đó, tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo phù hợp với thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và bùng nổ thông tin hiện nay.
  3. Ba là tập trung xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đáp ứng được yêu cầu đổi mới đào tạo.
  4. Bốn là đổi mới mô hình quản trị đại học, thực hiện tự chủ đại học.
  5. Tiếp theo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phấn đấu nhanh chóng trở thành một trường đại học nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp.
  6. Cuối cùng, Học viện cần gắn kết chặt chẽ giữa trường đại học với địa phương sở tại.

Tại lễ khai giảng năm nay, Học viện cũng được đón nhận quyết định của Chủ tịch nước về ký Hiệp định tài trợ dự án “Nâng cao chất lượng giáo dục đại học”, trong đó có dự án thành phần của Học viện Nông nghiệp Việt Nam về “Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”.

Các đại biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Thanh Hùng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam là một trong những trường đại học công lập trọng điểm quốc gia, trường đầu ngành trong khối nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trải qua 62 năm xây dựng và phát triển, Học viện đã trở thành một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao nhiều sản phẩm khoa học công nghệ và tiến bộ kỹ thuật phuc vụ sự phát triển nông nghiệp và nông thôn Việt Nam,…

Đến nay, Học viện đã đào tạo hơn 100.000 người tốt nghiệp đại học, hơn 10.000 thạc sĩ và gần 600 tiến sĩ. Nhiều cựu sinh viên đã và đang giữ những trọng trách quan trọng trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước từ TƯ đến địa phương. Nhiều cựu sinh viên là doanh nhân thành đạt, đã và đang có những đóng góp to lớn để phát triển kinh tế đất nước.

Theo vietnamnet

12:43:52 30-09-UTC

Buổi sáng cuối cùng của tháng 9 Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến Học viện Nông nghiệp Việt Nam dự khai giảng. Đây là một trong những cơ sở giáo dục đại học đang thực hiện mô hình tự chủ đại học. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng […]

Đối tác của chúng tôi