Sự kiện - chuyên đề:

Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP): Công bố lưu lượng dầu và bắt đầu khai thác giếng Bunga Aster

VHDN: PVEP vừa khoan thăm dò, thẩm lượng thành công và bắt đầu khai thác dầu tại giếng Bunga Aster-1X, Lô PM3 CAA. Đây là lô dầu khí nằm ở khu vực thu xếp thương mại (chồng lấn lãnh hải) giữa Việt Nam và Malaysia.

 

Giếng BA-1X được khoan từ giàn đầu giếng nhằm mục đích đưa vào khai thác ngay nếu có phát hiện. Giếng mở lỗ ngày 2/4/2024, đạt chiều sâu 3.234 mét và được hoàn thiện khai thác ngày 29/4/2024 với mức chi phí tiết kiệm được 1,15 triệu USD so với dự kiến.

Giếng BA-1X có tính chất của vỉa tốt hơn so với dự kiến ban đầu ở các yếu tố chiều dày hiệu dụng, độ rỗng, độ bão hòa dầu. Kết quả tính toán dầu tại chỗ cao hơn nhiều so với dự kiến. Ngày 4/5/2024 giếng mở khai thác, lưu lượng dầu tối đa là 3.000 thùng dầu/ngày.

Đây là lô dầu khí nằm ở khu vực thu xếp thương mại (chồng lấn lãnh hải) giữa Việt Nam và Malaysia, đi vào hoạt động thương mại từ năm 2003. Sau một số thay đổi, lô này hiện do Hibiscus Petroleum (Malaysia) điều hành thông qua hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC) bao gồm:

– HIBICUS: 35%.

– PVEP: 30%.

– PETRONAS: 25%.

Hiện các cụm mỏ Bunga trong lô đã vào cuối vòng đời khai thác nên sản lượng dầu khí sụt giảm tự nhiên và Bunga Aster (BA-1X) là giếng thăm dò cam kết cho giai đoạn gia hạn hợp đồng PSC.

Điểm nổi bật là giếng khoan thăm dò BA-1X này, sau khi cho kết quả đánh giá trữ lượng tốt đã được nhà điều hành triển khai hoàn thiện giếng để đưa vào khai thác thương mại ngay (không cần các thủ tục báo cáo, cấp phép). Do đó, liên doanh PSC không chỉ cắt giảm được các quy trình, các chi phí khác mà còn kịp thời đưa vào khai thác tận thu khi giá dầu đang duy trì ở mức cao như hiện nay. Với sản lượng đạt 2.100 thùng dầu/ngày, giếng BA-1X sẽ là tiền đề để liên doanh tiếp tục triển khai các chương trình thăm dò khai thác tận thu trong lô dầu khí sắp tới.

Về phía Việt Nam, phát hiện dầu ở PM3 CAA không chỉ giúp gia tăng sản lượng dầu mà còn là một điểm nhấn để PVN/ PVEP thúc đẩy và gia tăng các chương trình khoan thăm dò, thẩm lượng và phát triển mỏ tận thu ở khu vực lân cận có nhiều tiềm năng dầu khí (gồm các lô 45, 46, 51) ở bể Malay – Thổ Chu.

 

Văn Lai

(Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 5/2024)

09:58:45 09-05-2024

VHDN: PVEP vừa khoan thăm dò, thẩm lượng thành công và bắt đầu khai thác dầu tại giếng Bunga Aster-1X, Lô PM3 CAA. Đây là lô dầu khí nằm ở khu vực thu xếp thương mại (chồng lấn lãnh hải) giữa Việt Nam và Malaysia.   Giếng BA-1X được khoan từ giàn đầu giếng nhằm […]

Đối tác của chúng tôi