Sự kiện - chuyên đề:

Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 26.500 tỉ đồng

VHDN: Hết tháng 11, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ước đạt 26.500 tỉ đồng, bằng 83,8% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa ước đạt gần 20.110 tỉ đồng, bằng 84,4%; thu từ hải quan ước đạt 6.390 tỉ đồng, bằng 81,8%.

 

So với cùng kỳ năm trước, tuy giảm 6,8%, nhưng kết quả thu ngân sách Nhà nước đã tiến đến gần sát so với kế hoạch thu đề ra. Đặc biệt, trong thu nội địa đã có khoản thu vượt dự toán đồng thời tăng so với cùng kỳ như thu phí, lệ phí, so với dự toán năm và cùng kỳ năm trước lần lượt là vượt 8% và tăng 4,9%. Ngoài ra, có 2 khoản thu đã tiến gần sát kế hoạch và tăng so với cùng kỳ là: Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bằng 99,8% và tăng 3,2%; thu thuế ngoài nhà nước bằng 91,8% và tăng 1,1%.

Thu ngân sách từ doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bằng 99,8% so kế hoạch, tăng 3,2% so cùng kỳ năm trước.

Cùng thời điểm, tổng chi ngân sách địa phương ước đạt gần 12.530 tỷ đồng, bằng 61,6% dự toán năm 2023 và tương đương so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt gần 5.600 tỉ đồng; chi thường xuyên ước đạt hơn 6.920 tỉ đồng. Các nhiệm vụ chi ngân sách địa phương vẫn được thực hiện theo dự toán, bảo đảm các nhiệm vụ chi phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, nhất là các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu, trợ cấp xã hội từ ngân sách Nhà nước theo quy định.

Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 12/2023
(PV)

10:39:08 08-12-2023

VHDN: Hết tháng 11, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ước đạt 26.500 tỉ đồng, bằng 83,8% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa ước đạt gần 20.110 tỉ đồng, bằng 84,4%; thu từ hải quan ước đạt 6.390 tỉ đồng, bằng 81,8%.   So với cùng kỳ […]

Đối tác của chúng tôi